Gå til hovedindhold

GeoScience

GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet
 

Bogen består af 16 kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi, kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden.

GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, også i det langsigtede perspektiv.

Supplerende materialer

Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene ”Geoviden” og ”Geologisk Nyt”, og herfra kan der hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng.

Gratis klassesæt

GeoScience udleveres gratis som klassesæt til danske gymnasier. De tre udgivende institutioner har omfattende tilbud om klassebesøg, studiepraktik og meget mere. Du kan læse mere om mulighederne på:

www.fokus.ku.dk
www.geus.dk
www.geo.au.dk

Læs mere her