Gå til hovedindhold

Fuglefoderstationer

Fuglefoderstationer - Projekt Krydsfelt

I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af fugles fødevalg og fødesøgningsadfærd.

Med afsæt i deres undersøgelse designer de en fuglefoderstation, som de forventer tilgodeser så mange fuglearter som muligt. Herefter undersøger eleverne systematisk, hvilke fugle deres færdigbyggede fuglefoderstadion tiltrækker. Dette formidles sammen med den tilegnede viden om fugle og fødevalg.

Inden forløbet igangsættes skal der etableres kontakt til en erhvervsskole(EUD) eller et lokalt tømrer- eller smedefirma, hvor eleverne kan bygge foderstationerne samt til en lokal institution (plejehjem, botilbud, børnehave mv.) hvor foderstationerne kan opstilles.

Det er vigtigt at tænke hele forløbet i gennem, før man starter, så man er sikker på, at der er bredde nok i emnet til at gøre alle faser interessante og udfordrende. I det nedenstående forløb tages der udgangspunkt i et samarbejde med EUD og et lokalt plejehjem.

 

Et IBSE-forløb for mellemtrinnet - i samarbejde med EUD

Forløbet Fuglefoderstationer er udviklet med udgangspunkt i en didaktisk tænkning, der tager afsæt i en undersøgelsesbaseret tilgang til læring (Inquiry-Based Science Education - IBSE), der fremmer elevernes ejerskab til læringsforløbene.

Forløbet har haft fokus på at skabe en læringsramme, hvor eleverne oplever at beskæftige sig med autentiske problemstillinger, som tager afsæt i spørgsmål de selv har formuleret og omsat til konkrete undersøgelser og eksperimenter.

 

Kompetenceområder

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan beskrive fugle, deres fødevalg og fødesøgningsadfærd på baggrund af egne undersøgelser
 • Eleven har viden om faktorer til at beskrive standfugle
 • Eleven kan udvikle fuglefoderstationer, indsamle data om fugle
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af fuglefoderstationer

Modelleringskompetence

 • Eleven kan med modeller forklare om fugles samspil i naturen
 • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
 • Eleven kan designe foderstationer, samt materiale til datafastholdelse
 • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige fagord og begreber om fugle
 • Eleven har viden om naturfaglige fagord og begreber om fugle
 • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster om fugle
 • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning

 

Tekst fra fælles mål:

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser
 • Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
 • Eleven kan udvikle enkle produkter
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Modelleringskompetence

 • Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen
 • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
 • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion
 • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi

Kommunikationskompetence 

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 
 • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster 
 • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning 

Direkte link til fælles mål