Gå til hovedindhold

Fra ko til karton

I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af mælkens transportvej med særlig fokus på transporten rundt på mejeriet (transportbånd).

Med afsæt i deres undersøgelse designer de et transportbånd, som de forventer kan transportere mælkekartoner på mejeriet. Herefter undersøger eleverne systematisk hastighed, hældningsgrad, placering af kartonerne, transportbåndets overflade mm.

Inden forløbet igangsættes kan der etableres kontakt til en lokal mælkeproducent, hvor eleverne kan komme på besøg samt til erhvervsskole(EUD), en lokale virksomhed hvor transportbånd indgår i produktionen (eksempelvis et mejeri) eller et lokalt smedefirma, hvor eleverne kan afprøve deres hypoteser omkring transport af mælk.

Det er vigtigt at tænke hele forløbet i gennem, før man starter, så man er sikker på, at der er bredde nok i emnet til at gøre alle faser interessante og udfordrende.PDF iconHent forløbet her

Et IBSE-forløb for mellemtrinnet - i samarbejde med EUD

Forløbet ’Fra ko til karton’ er udviklet med udgangspunkt i en didaktisk tænkning, der tager afsæt i en undersøgelsesbaseret tilgang til læring (Inquiry-Based Science Education - IBSE), der fremmer elevernes ejerskab til læringsforløbene.

Forløbet har haft fokus på at skabe en læringsramme, hvor eleverne oplever at beskæftige sig med autentiske problemstillinger, som tager afsæt i spørgsmål de selv har formuleret og omsat til konkrete undersøgelser og eksperimenter.

 

Kompetenceområder

Undersøgelseskompetence: 

 • Eleven kan teste og udvikle et transportbånd 
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af transportbånd 
 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter af mælk fra ko til karton 
 • Eleven har viden om mælk og mælks egenskaber og kredsløb 

Modelleringskompetence: 

 • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive mælkeproduktion fra landmand til forbruger 
 • Eleven har viden om mælkeproduktion 

Kommunikationskompetence: 

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige fagord og begreber om mælkeproduktion 
 • Eleven har viden om naturfaglige fagord og begreber om mælkeproduktion 
 • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster om mælkeproduktion 
 • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning 

 

Tekst fra fælles mål: 

Gå direkte til de vejledende fælles mål for natur/teknologi 

Undersøgelseskompetence: 

 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter 
 • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb 
 • Eleven kan udvikle enkle produkter 
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter 

Modelleringskompetence 

 • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion 
 • Eleven har viden om forsyningsproduktion 

Kommunikationskompetence 

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 
 • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster 
 • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning