Gå til hovedindhold

Forberede kortlægning af plast på kysten

Farvandskort fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).  Vejrkortet viser aktuelle strømforhold i knob. Kilde: https://www.dmi.dk/

Eleverne undersøger ud fra kort og prognoser, hvor de kan forvente at finde opskyl og dermed måske plast på en kyststrækning.

Aktivitetsvejledning

Aktiviteten er en forberedelse til kortlægning af plast på en kyststrækning.

Eleverne undersøger med udgangspunkt i kortmateriale, hvor der i vore nabolande ligger større byer ved havet eller floder, der kunne tænkes at bidrage med affald i vore farvande.

De undersøger desuden, hvordan vind, strøm og havniveau er på den pågældende kyst og udarbejder en prognose for, hvor på kysten de kan forvente at finde mest opskyl og dermed måske mest plast.

Prognoserne rækker kun to døgn frem, så øvelsen kan tidligst gennemføres 2 dage før ekskursion til havet.

Det tilhørende PDF iconelevark..

Forklaring

Opskyl af plast på kysten er afhængig af vind og strømforhold. På samme måde som opskyl af makroalger på kysten er afhængig af vindretning, vindstyrke, vandstand samt bølger og dønninger. Vind og strøm er således af betydning for om man finder plast på kysten. Lange perioder med fralandsvind vil begrænse mængden af nyt opskyl på stranden. Kraftigt højvande kan give overraskende store mængder ospkyl, når vandet trækker sig tilbage igen. 

Øvrige opskyl er en god indikator for, hvor det vil være hensigtsmæssigt at lede fx koncentrationer af opskyllet tang.

Kompetenceområder:

  • Undersøge
  • Modellering
 

Færdigheds- og vidensområder

  • Geografi
  • Jordkloden og dens klima
 

Faglige pointer

  • Eleverne kan indsamle data fra forskellige typer af vejrkort samt opstille hypoteser for, hvor de vil kunne forvente at finde opskyl.