Gå til hovedindhold

Find og sortér planter

Sortering af planter - Naturvidenskabens ABC

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter” (som her dækker over urter, græsser og små buske), end der findes større planter (her træer).

Målene med, at eleverne gennemfører undersøgelsesaktiviteten, kan således lyde:

 • at eleverne udbygger deres forståelse af, at kategorien ‘planter’ dækker over både træer og mindre planter
 • at eleverne erfarer, at der er langt flere forskellige arter af mindre planter, end der er forskellige arter af træer
 • at eleverne gør sig erfaringer med og opnår sprog for observation af naturen som undersøgelsesmetode.

Blandt pointerne er: Det kan godt være, at der er mange træer i skoven, men der er relativt få arter, hvorimod det forholder sig modsat for mindre planter.

Hvad skal der bruges?

 • Et udendørs undersøgelsesområde
 • Bagsiden af en bestemmelsesdug eller et stykke stof, presenning eller voksdug inddelt i to lige store felter pr. gruppe
 • Sten eller lignende der kan holde på dugen, hvis det blæser
 • Bestemmelsesduge og/eller feltbøger om planter; primært til lærerens brug.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: ca. 40 min.
Organisering: Eleverne arbejder for eksempel i grupper à fire. Gruppernes duge kan med fordel placeres i nærheden af læreren, så der er mulighed for at være i dialog med alle grupper på én gang.

TidsrumHvad gør elevenHvad gør læreren
Ca. 5 min.LytterIgangsætter aktiviteten

Ca. 25 min.

Finder forskellige blade og placerer dem på gruppens dugVejleder eleverne i at placere rigtigt på dugen samt vejleder i at finde findesteder
Ca. 10 min.Reflekterer i plenum over fundStiller reflekterende og opsamlende produktive spørgsmål 

Instruktion og vejledning

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i undersøgelsesaktiviteten kan med fordel indeholde:

Præsentation af undersøgelsesspørgsmålet: Hvor mange forskellige slags blade I kan finde fra mindre planter og fra træer (større planter)?

Introduktion til aktiviteten:

 • Brug gerne bevidst ordet ‘observation’ fx “Nu skal vi undersøge på den måde, man kalder observation. Det betyder, at man kigger efter noget for at finde ud af noget om naturen.
 • Lad eleverne finde så mange forskellige slags blade, som de kan. 
  • Præcisér, at de skal kigge efter blade fra mindre planter (fx “planter I ser, når I kigger ned”) og træer (fx “planter I ser, når I kigger op”). 
 • Lad eleverne placere deres blade på gruppens dug således:
  • at blade fra mindre planter lægges i det ene felt
  • at blade fra træer lægges i det andet felt
  • at samme slags blade placeres oven på hinanden, således at bøgeblade placeres ovenpå bøgeblade.
 • Brug gerne bevidst artsnavnene på planterne, som eleverne finder fx “I har fundet et mælkebøtteblad” eller “I har fundet et blad fra bøgetræet”. 
 • Saml op fælles med udgangspunkt i gruppernes duge. 
  • Brug produktive spørgsmål til at få eleverne til at reflektere over deres fund som beskrevet i det didaktiske værktøj ‘Stil produktive spørgsmål’.

Det kunne være måle- og tællespørgsmål som fx:

 • Hvor mange forskellige slags blade har I fundet fra mindre planter?
 • Hvor mange forskellige slags blade har I fundet fra træer?

Det kunne også være sammenligningsspørgsmål som fx:

 • Er der forskel på, hvor mange forskellige slags blade I har kunne finde fra mindre planter end fra træer?
 • Fortæl eleverne om udbredelsen af hjemmehørende træer og mindre planter i den danske natur for eksempel med udgangspunkt i ‘Fakta om danske træer og urter’ nedenfor. Inddrag gerne elevernes egne erfaringer.

Fakta om danske træer, buske og urter

Der er registreret 2.160 hjemmehørende arter af planter. Heraf er der:
 • ca. 65 hjemmehørende arter af træer
 • ca. 45 hjemmehørende arter af buske
 • ca. 2050 øvrige planter, primært landvoksende urter.
Artslisten på Allearter.dk rummer 4.387 plantearter i den danske natur, men det er kun de 2.170, der er hjemmehørende i Danmark. Tallene skal tages med meget stort forbehold.
 • Formuler sammen med klassen en ‘faglig pointe’ gerne med udgangspunkt i elevernes observationer og faktaboksen. Den kunne fx lyde: “Der er flere mindre planter end træer i naturen”.
  • Notér eller optag den ‘faglige pointe’, så den senere kan benyttes i aktiviteten ‘Forklar en påstand’. 
 • Sæt fokus på undersøgelsesmetoden observation fx ved at sige “Nu har I undersøgt på den måde, man kalder observation. Det betyder, at man kigger efter noget for at finde ud af noget om naturen.”  
  • Tydeliggør, gerne med udgangspunkt i elevernes duge, det, de har gjort for at komme frem til den faglige pointe:
   • De har indsamlet.
   • De har sorteret (fx “I har sorteret blade i bunker fra mindre planter og fra træer”).
   • De har sammenlignet (fx “I har sammenlignet de to bunker med hinanden”).
   • Dét deres undersøgelse har vist (fx at de er kommet frem til den ‘faglige pointe’).

Hvad kan ellers være rart at vide?

Om undersøgelsesstedet

Undersøgelsesstedet kan være et hvilket som helst naturområde i skolens nærhed som for eksempel skovbryn, eng, park m.m. Det kan kan også være skolens matrikel, hvis denne rummer forskellige levesteder som buskads, træer, græsplæne, grøftekant, bede eller højbede for bare at nævne nogle eksempler. Hvis der kan vælges mellem flere forskellige steder at undersøge, så er et sted med læ og sol - for eksempel sydvendt - ofte det bedste valg.

Vælges for eksempel parker eller haver, så vær opmærksom på, at der som regel ikke kun er naturligt hjemmehørende planter, men også ofte et udbud af eksotiske blomster og træer.