Gå til hovedindhold

Fænomenale apparater

fænomenale apparater - krydsfelt-syd

I dette IBSE-forløb inspireres eleverne til at arbejde med begrebsområderne el, magnetisme, pumper, ventiler, tryk og temperatur - og til at opstille hypoteser og omsætte deres viden til fænomenale apparater, der produceres og afprøves - gerne i samarbejde med den lokale EUD. 

Eleverne arbejder med at opstille hypoteser og indsamle viden - og at omsætte deres nye viden til arbejdstegninger og konstruktion af fænomenale apparater der undersøges - og præsenteres.

Som lærer bliver du klædt på til at arbejde med hele IBSE-processen. Se fx forslag til: hvordan du 'sætter scenen', hjælper eleverne i udvælgelse af metoder, stiller åbne spørgsmål til processen, stilladiserer elevernes dataindsamling, m.m. 

I forløbet arbejdes med tre overordnede naturfaglige begrebsområder: 

 • El og magnetisme (induktion, transformation, elektromagnetisme) 
 • Pumper og ventiler (kugleventil, fjederventil, kontraventil) 
 • Tryk og temperatur (overtryk, undertryk, bar, køleteknik) 
   

Et IBSE-forløb for mellemtrinnet - i samarbejde med EUD

Forløbet ’Fænomenale apparater’ er udviklet med udgangspunkt i en didaktisk tænkning, der tager afsæt i en undersøgelsesbaseret tilgang til læring (Inquiry-Based Science Education - IBSE), der fremmer elevernes ejerskab til læringsforløbene.

Forløbet har haft fokus på at skabe en læringsramme, hvor eleverne oplever at beskæftige sig med autentiske problemstillinger, som tager afsæt i spørgsmål de selv har formuleret og omsat til konkrete undersøgelser og eksperimenter.

 

I forløbet arbejdes med udvikling af følgende kompetencer

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer
 • Eleven har viden om energiformer
 • Eleven kan udvikle enkle produkter
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Modelleringskompetence

 • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer
 • Eleven har viden om sammensatte modeller
 • Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller

Perspektiveringskompetence

 • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet

 • Eleven har viden om natur og teknologis anvendelse i samfundet

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber