Gå til hovedindhold

Energiproduktion, kulstof og vedvarende energi

Dette undervisningsforløb er udviklet med fokus på folkeskolens fællesfaglige naturfagsprøve, og indeholder redskaber til at arbejde tværfagligt inden for geografi, fysik/kemi og biologi. Forløbet består af en lærervejledning og to elevmaterialer.  

I undervisningsforløbet får du svar på alt, hvad du har brug for at vide for at gennemføre et fællesfagligt forløb med brug af et af de to elevmaterialer: 

Lærervejledningen indeholder

 • Kort gennemgang af fællesfaglige forløb og den fællesfaglige prøve
 • Gennemgang af energi som fællesfagligt tema
 • Hjælp til planlægning og evaluering af fællesfaglige forløb
 • Oversigt over oplagte Fælles Mål og fællesfaglige fokusområder til de to elevmaterialer samt kort redegørelse for indhold
 • Den fællesfaglige elevproces fra A til Å
 • Procesorienterede arbejdsark til eleverne
 • Henvisninger til andre materialer, øvelser og besøgssteder, der har energi som tema

Elevmaterialet indeholder

 • Fællesfaglige tekster om energi indenfor to overordnede temaer
 • Summeøvelser
 • Opgaveark

Energiproduktion og omsætning

Elevmaterialet PDF iconEnergiproduktion og omsætning introducerer eleverne til energiproduktion - før i tiden og i dag - med fokus på den energiproduktion, der foregår på et kraftvarmeværk. Eleverne introduceres til de syv former for energi, og deres indbyrdes relationer, og der er opgaveark, der får eleverne til at arbejde i dybden med energiomsætninger og energikæder. Temaet introducerer også eleverne til de mest benyttede brændselstyper på et kraftvarmeværk og udvindingen af disse.

Kulstof og vedvarende energiteknologier

Elevmaterialet PDF iconKulstof og vedvarende energiteknologier falder i to dele. Første del fokuserer på kulstof og konsekvenserne af den nuværende ubalance i kulstofkredsløbet. Anden del omhandler udvalgte vedvarende energiteknologier og fremtidens smarte energisystem. Materialet indeholder øvelser om kulstofs kredsløb og vedvarende energiteknologier.

Energi som fællesfagligt tema

Energi er et oplagt fællesfagligt tema, da det går igen som tema indenfor alle tre naturfag og kan vinkles indenfor flere af de fællesfaglige fokusområder.

 • I fysik/kemi kan man behandle temaet energi ud fra overskrifter som energiformer, energiomsætning og energiproduktion
 • I geografi er det oplagt, at eleverne lærer om f.eks. råstofudvinding og naturgrundlag, kulstofkredsløb og klimaforandringer
 • I biologi kan overskrifterne f.eks. være energistrømme, klimaforandringers påvirkning af økosystemer, bæredygtig produktion og udnyttelse af naturgrundlaget

I de to elevmaterialer er fagenes forskellige perspektiver på energi tænkt sammen til sammenhængende temaartikler, der kan inspirere eleverne til at arbejde videre med emnet.

Lærervejledningen

 • I lærervejledningen findes metode og procesværktøjer samt elevøvelser til at udvikle og afholde fællesfaglige forløb i naturfag
 • Procesværktøjet ruster eleverne til at opstille egne problemstillinger, foretage vidensindsamling og hypotesedannelse, udføre undersøgelser og formidle og perspektivere egne resultater

Elevmaterialet

 • Elevmaterialet 'Energiproduktion og omsætning' er målrettet 8. klasse, og elevmaterialet 'Kulstof og vedvarende energiteknologier' er målrettet 9. klasse
 • Begge materialer kan dog bruges af hele udskolingen, alt efter hvordan forskellige temaer i den naturfaglige undervisning prioriteres og planlægges
 • Det er også muligt at bruge materialet udenfor de fællesfaglige naturfagsforløb