Gå til hovedindhold

Eksperimenter

Afsnit 2 af 3 om "Naturvidenskabelige undersøgelser". I afsnittet udfører vi eksperimenterne vi beskrev i afsnit 1. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning i boksen "Hent filer". 

Relevante udpluk fra læreplanen for fysik C/B/A

stx C-niveau

Udpluk fra ”Faglige mål”

 • kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
 • kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser

stx B/A-niveau

Udpluk fra ”Faglige mål”

Eleverne skal

 • kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
 • ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
 • kunne behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

Udpluk fra kernestof:

 • Kraftbegrebet, herunder newtons love, tyngdekraft, tryk og opdrift

htx B/A-niveau:

Udpluk fra ”Faglige mål”

 

Eleverne skal:

 • kunne anvende fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære problemstillinger, herunder perspektivere fysikken til anvendelser i teknologien eller elevens hverdag
 • ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og formidle resultaterne
 • kunne behandle eksperimentelle data med anvendelse af it-værktøjer og digitale ressourcer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, herunder innovative løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

Udpluk fra kernestof:

 • kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift