Gå til hovedindhold

Det rene vand - efter oversvømmelsen

Danmark har noget af verdens bedste drikke-vand og næsten alle steder i Danmark kan man drikke grundvandet. Drikkevand, der er rent og smager godt. Men ikke alle steder i verden er de så heldige, og i katastrofeområder er netop rent drikkevand en stor udfordring.

Sikkert og billigt drikkevand til alle er desuden et af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. I forløbet får eleverne kendskab til vands kredsløb.

Into til forløbet 

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand og næsten alle steder i Danmark kan man drikke grundvandet. Drikkevand, der er rent og smager godt. Men ikke alle steder i verden er de så heldige, og i katastrofeområder er netop rent drikkevand en stor udfordring. Sikkert og billigt drikkevand til alle er desuden et af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvis du arbejder med forløbet i starten af 7. klasse, kan det danne udgangspunkt for det fællesfaglige emne ‘Rent drikkevand for fremtidige generationer’.

 I forløbet får eleverne kendskab til vands kredsløb. Arbejdet med løsningen inkluderer arbejde med fordampning og fortætning.

Danmark har noget af det bedste drikkevand i verden. Se evt. følgende inspiration:

Naturvidenskabsfestivalen:

Der ligger meget god inspiration til både undersøgelser og viden om drikkevand i forløbet om rent drikkevand, udviklet i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen 2017. 

vandetsvej.dk findes ligeledes mange gode figurer og små videoer med forklaringer til grundbegreber om vand.

Det kan være svært at forestille sig, hvordan løsninger kan se ud. Der findes mange, og der er ingen facitliste. Her kan du finde inspiration til, hvordan konstruktionerne kan se ud:

 

Forløbet er tilrettelagt som et engineeringforløb, hvor eleverne arbejder efter engineering procesmodellen.

Eleverne gennemfører en engineering-udfordring, hvor de finder frem til en løsning, som kan rense drikkevand i et katastrofeområde.

FN’s verdensmål 
FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet: "Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand og indgår naturligt i forløbet"

Yderligere udfordringer
Besøg eventuelt rensningsanlæg. 

Stilladsering
Forløbet er et struktureret forløb. Der er mange muligheder for at åbne forløbet mere op, afhængigt af elevernes erfaringer og ens egne erfaringer med engineeringforløb. For nogle elevgrupper vil udlevering af udfordringen være tilstrækkelig.

For nogle elever kan det være en hindring for de gode ideer, hvis de har arbejdet for meget med teorien, og for disse kan det være en ide at undlade det meste af undersøgelsesprocessen og hurtigt gå videre til ideer, design og konstruer: Her kan opgaven være, at de har en stor og en lille plastikflaske, hvor de fordamper i den ene flaske og fortætter i den anden, hvorefter de tester vandet. Derefter går de tilbage til undersøgelse og foretager nogle af de mange undersøgelser. Disse undersøgelser kan så indgå i arbejdet med at forbedre prototypen.

STEM er integreret i forløbet:

S

De naturfaglige undersøgelser eleverne gennemfører

T

Forløbet har fokus på teknologier til vandrensning.

E

Indgår i elev-udfordringen

M

Kan indgå, hvis man tilføjer beregning af antal prototyper der kræves for at dække behovet for en person om dagen.

 

Eleverne gennemfører en Det rene vand-udfordring, hvor de producerer en løsning, der kan rense drikkevand i et katastrofeområde.

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

 

Se vejledning

 

Forstå udfordringen

Se vejledning

Undersøge

Se vejledning

 

Få ideer

Se vejledning

 

Konkretisere

 • Eleverne konkretiserer deres ide på et A3 ark og giver begrundelser for hvorfor de vælger denne løsning. Alt efter hvad eleverne vælger, skal eleverne lave en materialeliste. 

Se vejledning

 

Konstruere

 • Eleverne bygger deres løsning.

Se vejledning

Forbedre

 

 • Eleverne diskuterer og forbedrer deres løsninger. Metodekort - Opsamling.
   

 • Til brug for test af vandrensningsløsninger fremstilles ‘beskidt’ vand ved at blande jord/mudder og salt i almindeligt vandhanevand.
 • Aktivitet: Test det rensede vand
  - Når vandrensningsløsningen er blevet testet, er der kommet noget vand ud af det. Eleverne skal nu undersøge, om det vand, de har ‘fremstillet’, er rent. Det kan de gøre på følgende måde.

Se vejledning

 

Præsentere

 • Eleverne læser om FN’s 6. verdensmål om rent vand og sanitet på verdensmaalene.dk//maal/6. De arbejder herefter med at præsentere deres løsning.
 • Eleverne kan bruge metodekort - Præsentation til deres præsentation

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan designe enkle undersøgelser af vands fortætning og fordampning under forskellige betingelser. Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

Modelleringskompetence

 • Eleven kan fremstille modeller af vands kredsløb og på den måde anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.
 • Eleven kan visualisere modeller af eget design, før de bygges. 

Perspektiveringskompetence

 • Eleven kan perspektivere den konkrete fortælling til katastrofeområder generelt og til FN’s verdensmål nr. 6, ‘Rent vand og sanitet’.

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om rent drikkevand for alle.
 • Eleven kan tilegne sig viden om vand og vands kredsløb via multimodale tekster på nettet.

Fællesfagligt fokusområde

 • Drikkevand for fremtidige generationer.
 • Forløbet giver mulighed for:
  • at eleverne inddrager egne undersøgelser fra lokalområdet.
  • at eleverne inddrager teknologi.
  • at eleverne inddrager interessemodsætninger og tager stilling til disse.

Faglige pointer 

 • Eleverne får indblik i brugen af teknologi og en forståelse af vand som ressource.