Gå til hovedindhold

Byg en kuglebane

Byg din egen kuglebane, er en kort og overskuelig introduktion til alle faser i Engineering i skolen. Eleverne oplever de forskellige faser og deres betydning i løbet af 90 minutter på en sjov og lærerig måde.Eleverne gennemfører en Byg en kuglebane - udfordring, hvor de finder frem til en løsning, der gør dem i stand til at bestemme en kugles rejsetid fra A til B ved at påvirke fart og hældning.

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

Indledning

Eleveren opdeles i grupper af 2-3 elever, Hver gruppe skal have et bord til rådighed. 

Følgende materialer skal være tilgængelige:

 • Sugerør
 • Elefantsnot
 • Kiler
 • Glaskugler
 • Papir og Blyant 

Eleverne arbejder ud fra elevarkene i pdf'en, som findes i spalten til højre.

Forstå udfordringen

1-2 lektioner

Se vejledning

Eleverne får præsenteret engineeringudfordringen: “Byg en kuglebane”. Eleverne skal konstruere en kuglebane, hvor det tager kuglen nøjagtigt 30 sek. at trille fra den ene ende af bordet til den anden. 

Hvis det er første gang, eleverne arbejder med engineering-metoden, så præsenter eleverne for de enkelte delprocesser trinvis, som I kommer til dem.

Iscenesæt udfordringen: " I skal bygge en kuglebane, hvor det tager en kugle 30 sekunder at trille igennem".

Undersøg

4-6 lektioner

Se vejledning

Eleverne undersøger, hvad det gør for farten at hældningen på bordet ændres. Det er vigtigt, at eleverne forsøger med flere forskellige højder, så de frå en fornemmelse af, at både hældning på bordet og hvilken måde man slipper kuglen på, har betydning for kuglens hastighed.

Få ideer

1-2 lektioner

Se vejledning

Eleverne skal komme med alle deres ideer til, hvordan de kan bremse kugle på vejen. Det er vigtigt, at det bliver skrevet ned, og at det er gjort i punktform på arket.

Konkretisere

2-3 lektioner

Se vejledning

Eleverne laver en arbejdstegning af, hvordan de gerne vil konkretisere deres kuglebane. Det er vigtigt, at de får inddraget de ideer, som de lige har talt om samt deres viden fra undersøgelserne. 

Konstruere

1 lektion

Se vejledning

Eleveren konstruerer deres kuglebane ud fra deres skitse.

 

 

 

 

 

 

Forbedre

2 lektioner

 

Se vejledning

 

Eleverne vil undervejs opleve, at de må ændre på deres design. Dette foregår i en glidende proces, men det er let at italesætte efterfølgende, når man samler op på processen. “Måtte I ændre på jeres idéer undervejs, da I begyndte at bygge/konstruere kuglebanen?" "Hvorfor foretog I ændringer?"

Præsentere

2 lektioner

Se vejledning

Eleverne præsenterer på skift for hinanden, hvordan deres skitser og deres endelige konstruktioner er i forhold til hinanden. 

Det hele afsluttes med en konkurrence om, hvem der kommer tættest på 30 sekunder. 

Oprydning: Afsæt 10 minutter.

Kompetenceområder

Eleverne vil gennem forløbet arbejde med alle fire kompetenceområder. 

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan designe enkle undersøgelser af hvilke faktorer der har indflydelse på kuglens fart, herunder tyngdekraften, gnidningsmodstanden samt valg af materialer. 

Modelleringskompetence

 • Eleverne kan visualisere deres egen bane, før de bygger den og bruge denne model i deres optimeringsarbejde samt til deres præsentation af deres arbejde. 

Perspektiveringskompetence

 • Eleverne kan perspektivere deres viden omkring fart, acceleration og gnidningsmodstand til andre områder f.eks. deres cykel eller rutsjeturen i vandrutsjebanen.  

Kommunikationskompetence

 • Eleverne kan forklare sine valg i kuglebane forløbet, samt begrunde dem med faglige begrundelser ( gnidningsmodstand, vinkler, kræfter, energiomsætning). Eleven kan derudover bruge sine model/skitse til at forklare og optimere sin opstilling. 

Færdigheds- og vidensområder

Teknologi og ressourcer

 • Eleven får kendskab til hvilke faktorer der har indflydelse på fart og acceleration. (Newtons love) 
 • Eleven får kendskab til begreberne potentiel energi og kinetisk energi.
 • Eleverne bliver opmærksomme på gnidningsmodstanden via deres valg af materialer.