Gå til hovedindhold

BREAKING NEWS: H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen

Eleverne indsamler viden om H.C. Ørsted og elektromagnetisme og bruger deres formidlingskompetencer og danskfaglighed.

Dette danskfaglige forløb igangsættes bedst på første- eller andendagen i en emneuge om H.C. Ørsted og elektromagnetisme.

Forløbsplan:

1.-2. lektion

 • Den første del af forløbet tager afsæt i aktiviteten BREAKING NEWS: H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen (1:3). Elevernes opgave er at lave et produkt fx et nyhedsindslag om H.C. Ørsted og opdagelsen af elektromagnetisme. Journalister bruger forskellige kilder til at lave deres historier. Elevernes kilder finder de bl.a. i de opgaver, eksperimenter og øvelser, som de arbejder med i ugens løb i andre fag. 

 • Vejledning til alle produktionsformerne kan findes på Skoletube.dk.

 • Det er i høj grad op til eleverne selv at vælge deres produkt, og det valg kan man eventuelt rammesætte skarpere, end det er gjort i vejledningen, hvis der er elever, der har brug for det.  
 • Ugens arbejde i dansk giver refleksion over arbejdet i de andre fag, og der er mulighed for at arbejde med den danskfaglige vinkel i valget af formidlingstype. 
 • Opgaven er åben og indeholder dermed også store muligheder for differentiering, men kan tilpasses efter elevgruppen.
 • Aktiviteten strækker sig reelt over tre undervisningsgange. Første gang er opstart og en smule produktion. Anden gang er videndeling og produktion. Tredje gang er færdiggørelse og fernisering.
 • Det er vigtigt at være tydelig omkring, hvor meget eller hvor lidt tid der er til produktionsarbejdet i ugens løb. Derfor kan milepæle for eleverne være gode at arbejde med efter hver lektion.

3.-4. lektion

 • Denne del anvendes bedst midtvejs i emneugen. BREAKING NEWS: H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen (2:3).
 • Start lektionen med at lave øvelsen Dobbeltcirkler.
 • Tal med eleverne om følgende:
  1. Start med kort at fortælle, hvad I ved om H.C. Ørsted og om elektromagnetisme.
  2. Fortæl, hvilken type produkt I har valgt, og hvorfor I har valgt den type. 
  3. Fortæl, hvad I nåede at lave sidste gang. 
  4. Fortæl, hvad I skal lave i dag.
 • Tag tid på hvert punkt, og brug maks. 1 minut pr. punkt. 
 • Afhængigt af hvor meget tid I har til rådighed, kan det være en god ide at stoppe op undervejs og lade grupperne vidensdele. Det vil være en fordel, hvis det kan planlægges, så de vidensdeler med nogen, der har samme type produkt.

5.-6. lektion

 • Denne del er tænkt som afslutningen på den danskfaglige del af temaugen, og eleverne kan orienteres om afslutningen gennem aktiviteten BREAKING NEWS: H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen (3:3).
 • Afhængigt af hvor mange præsentationer I skal nå, kan I vælge mellem forskellige strukturer. 
  1. Den klassiske er en præsentation ad gangen ved tavlen. Simpelt. Kan blive lidt ensformigt ved mange præsentationer. 
  2. I kan også vælge fremlæggelser i mindre grupper, hvor alle får lov at fremlægge, og hvor alle hører et antal andre fremlæggelser. Forsøg i denne udgave at matche grupperne, så de oplever forskellige indslag. 
 • For at skabe den bedste ramme for fremlæggelserne kan det være en ide, hvis feedback-delen er rammesat på forhånd. Det kan fx være, at feedbacken altid skal pege fremad, og det er den vinkel, som I øver jer på, og at hver gruppe skal give feedback mindst 2-3 gange. Det kommer selvfølgelig an på, i hvilken ramme præsentationerne foregår. 
 • Ugen evalueres på klassen. Det kan foregå ved at dele tavlen i to og give eleverne post-its. På den ene side kan man skrive, hvad der gik godt, og på den anden kan man komme med forslag til, hvordan det kan ændres en anden gang. Samme struktur kan også bruges uden post-its, men centreret omkring en dialog på klassen. Post-it-strukturen giver alle mulighed for at blive hørt og komme lidt mere i dybden, men den tager også længere tid og kræver større fokus i længere tid.