Gå til hovedindhold

Bevægelse

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale er en hjælp til at styrke kommuner og skolers arbejde med bevægelse som en integreret del af undervisningen. 

Materialet giver konkrete eksempler fra skoler og kommuners arbejde med bevægelse, og der er praksisnære anbefalinger, der tager afsæt i den mest aktuelle viden og praksis.

Hvad er det for eksempel vigtigt at være opmærksom på i arbejdet med bevægelse – både på det kommunale plan og på den enkelte skole? Materialet beskriver også kort de politiske hensigter og lovgivningen på området. 

Materialerne justeres løbende på baggrund af kommunernes og skolernes erfaringer, og ministeriet vil fortsætte med at samle eksempler ind fra kommuners og skolers praksis, så inspirationsbanken bliver så stor som mulig.

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan man læse om:

  • Hvad bevægelse i folkeskolen er.
  • Hvad der kendetegner det gode arbejde med bevægelse.
  • Lovgivningen og rammerne for bevægelse.
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med arbejdet.
  • Aktuel viden og forskning inden for området.

Målgruppe

Materialet er målrettet forvaltning, skoleledelse, lærere og pædagogisk personale. 

Materialet ligger tilgængeligt på emu.dk – Danmarks Læringsportal.