Gå til hovedindhold

Bæredygtig fremtid - om bæredygtighed og klimaproblematikker

Uddannelse kan give velstand

Læremiddel om bæredygtighed og klimaproblematikker

Bæredygtig fremtid er et supplerende læremiddel til natur/teknologi og dansk i 4. ­- 6. klasse om bæredygtighed og klimaproblematikker i den 3. verden relateret til elevernes egen verden. Bæredygtig fremtid tager fagligt udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for natur/teknologi og dansk.

Læremidlet er struktureret i fire undertemaer med tv­-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. I lærervejledningen er alle overskrifter klikbare og fører til visning af klippet på DR Skole. Ved første visning skal dit Uni­-login benyttes.

Verdensmålene er omdrejningspunkt

Målet med Bæredygtig fremtid er, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid. Vi har kun Jorden til låns, og vi skal passe godt på den. Hvordan takles bæredygtighed og klimaudfordringen her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel. FNs 17 Verdensmål vedtaget i 2015 er et centralt omdrejningspunkt.

Eleverne kan gøre en forskel

Arbejdsforslagene lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning. Eleverne skal være rollemodeller og agere klima- og bæredygtighedsambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.

Sådan er temaet bygget op

Bæredygtig fremtid er struktureret i undertemaerne Bæredygtighed, Fremtidens klima, Børneliv og Gør en forskel. Til hvert af undertemaerne er der tv-klipsamlinger, korte elevtekster og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne lægger op til at arbejde fagligt og tværfagligt med problematikker fra den 3. verden. Man kan vælge af benytte Bæredygtig fremtid i sin helhed, eller man kan vælge at fokusere på udvalgte elementer.

 

 

Lærervejledning til undervisningsforløb om bæredygtig fremtid

 

Hent lærervejledning 
Se bladrebog

     

 

Elevhefte til undervisningsforløb om bæredygtig fremtid

 

Hent elevhæfte
Se bladrebog


Udarbejdet af

Bæredygtig fremtid er udarbejdet i samarbejde mellem DR Skole og Astra - Nationalt center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Bæredygtig fremtid er støttet af Danidas oplysningsbevilling.

Husk at indberette til Copydan hvis din institution er udpeget til registrering.