Gå til hovedindhold

Alternative energikilder

Inspiration til fællesfaglig forløb

OBS! Udviklet til Fælles Mål 2009

Et undervisningsforløb organiseret som projektarbejde med fokus på forskellige alternative energikilder.

Forløbet henvender sig til 9. klasse, og der arbejdes tværfagligt med et projekt omkring en alternativ energikilde. Eleverne arbejder med at undersøge, hvorfor den alternative energikilde er mere bæredygtigt/miljørigtig end traditionel afbrænding af kul, olie og gas, hvor indgreb i naturens kulstofkredsløb kan påvirke klimaet med konsekvenser for økosystemer og biologisk mangfoldighed.

Eleverne skal ud fra en projektbeskrivelse (se Projektbeskrivelse) arbejde i grupper omkring en selvvalgt alternativ energikilde.

Der vil i starten af hver lektion være en lærergennemgang af begreber og fagligt stof, som eleverne skal arbejde med i deres projekter (se Plan over forløbet). Det vil sige, at der vil være fælles faglige tekster (se Fælles tekster).

Grupperne arbejder derudover med individuelle tekster afhængig af, hvilken alternativ energikilde de har valgt (se Individuelle tekster).

Der vil indgå forsøg, som hele klassen udfører (se Fælles tekster), og der vil være individuelle forsøg, de enkelte grupper selv vælger.

Projektet munder ud i, at grupperne fremstiller en rapport og en præsentation for resten af klassen med resultater og konklusioner.

Eleverne evalueres på rapporten og fremlæggelsen ud fra de krav, der er opstillet i projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen er lavet med udgangspunkt i læringsmålene og trinmålene for de respektive fag.

Varighed og organisering

Forløbet organiseres, så fysik/kemi-, biologi- og geografitimerne i løbet af ugerne inddrages til projektet. Der er 3 dobbeltlektioner i 4 uger til hele forløbet - se Plan for forløbet.

Læringsmål

Målet er, at eleverne, når forløbet er gennemført:

  • Har kendskab til en bæredygtig energikilde. 
  • Kan gøre rede for energiomsætningen i en alternativ energikilde.
  • Kan gøre rede for, hvorfor energikilden er bæredygtig.
  • Kan gøre rede for kulstofskredsløbet og dets betydning.

Aktiviteter/arbejdsmåder

I forløbet lægges der op til, at eleverne arbejder på variende måder som f.eks.:

  • Læreroplæg
  • Læsning af faglige tekster
  • Søgning i bøger og på nettet
  • Praktiske laboratorieøvelser
  • Fremlæggelse                   
  • Rapportskrivning

Læremidler

Beskrivelser af forløb, krav til eleverne, fælles og individuelle tekster findes i Hent filer, til højre, hvor der ligeledes er links til hjemmesider, hvor elever kan søge information om de forskellige energikilder.

Evaluering

Eleverne evalueres på rapporten og fremlæggelsen ud fra de krav, der er opstillet i projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen er lavet med udgangspunkt i læringsmålene og trinmålene for de respektive fag.

Faglige og pædagogiske problemstillinger

Det kan være en stor opgave at have så mange forskellige projekter i gang, da det vil være individuelt, hvordan eleverne skal bruge det fælles oplæg. Der kan også være områder, man som lærer bliver nødt til at gennemgå med de forskellige grupper, hvis det er et område, de aldrig har lært om før - det kunne være noget om brændselsceller eller solceller - for at sikre at eleverne har forstået princippet.

Det er nødvendigt, at eleverne er blevet undervist i generatorers virke (herunder elektromagnetisme), kulstofskredsløb, fotosyntese, drivhusgasser og effekt.

Ydermere er det vigtigt, at man gør sig klart, hvilken klasse det er, man har, og hvor frie tøjler eleverne skal have i form af åbne opgaver eller lærerstyret arbejde.

Undervisningsdifferentiering

Efter hver lektions lærergennemgang af fælles faglige begreber vil det være individuelt fra gruppe til gruppe, hvorledes begreberne kommer i spil. Eksempelvis vil den gruppe, der skal beskrive energiomsætningen i solenergi, være anderledes end den gruppe, der skal beskrive energiomsætningen ved vandenergi. Der vil være individuel vejledning til grupperne, som er tilpasset den energikilde, eleverne har valgt.

De individuelle tekster og forsøg, som grupperne vælger at benytte, bliver opgivet som individuelt opgivelse til deres mundtlige afgangsprøve. Det vil sige, at har gruppen arbejdet med solenergi, er det solenergi gruppen bliver stillet til ansvar for, hvis de trækker et energispørgsmål til afgangsprøven.

Inddragelse af elever

Eleverne bliver inddraget i forhold til deres valg af alternative energikilde, og de kan søge individuel litteratur på nettet og selv finde forsøg.

Brug af lokalområdet

Et besøg på et solcelleanlæg ville være oplagt. Hvis man er i Vestjylland kan man f.eks. besøge havmølleparken Horns Rev.