Gå til hovedindhold

ABC - Geometri

I undervisningsforløbet Undersøg geometriske figurer arbejder eleverne med forskellige rumlige figurer med forskellig sværhedsgrader.

Undervisningsforløbet strækker sig over 2 – 6 lektioner afhængig af antallet af figurer og hvilket niveau eleverne er vandt til at arbejde med Geogebra på. Lad evt. eleverne selv udvælge forskellige rumlige figurer at lave beregninger på.

Færdigheds og videns mål:

  • Eleverne kan bestemme mål i figurer ved hjælpe af formler og digitalt værkstøj ( viden)
  • Eleven har viden om formler og digitalt værktøj, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer ( Færdighed)

Læringsmål:

  • At eleverne kan måle sig frem til en overflade og et rumfang på de udleverede figurer
NiveauLæringsmål

A
(minimumskrav og –færdigheder)

Kan udregne overflade og rumfangs måle af givende figur med de udleverede formler
Kan beskrive hvordan de gør i hverdagssprog
Bruge figurerne direkte (mælkekarton)

B
(Almindelige krav og færdigheder)

Kan måle og udregne overflade og rumfangs af givende figurer ved egen hjælp (hele og regulære figurer)
Kan beskrive hvordan de gør ved hjælp af formler og begreber
Kende forskellige figurer og vælge hensigtsmæssige regnemetoder

C
(ekspertkrav – og færdigheder)

Kan måle og udregne overflade og rumfang på flere givne figurer ved egen hjælp (ikke-regulære figurer)
Kan beskrive deres opgaver med korrekte formler og begreber
Kende forskellige figurer og vælge hensigtsmæssige regnemetoder og begrunde deres valg

 

Forløbet kan stå alene eller være i forlængelse af arbejdet med areal og rumfang. 

Eleverne bliver på klassen introduceret til opgaven, læringsmålet og hvilke tegn/opgaver de skal opfylde.

Eleverne får derefter udleveret forskellige rumlige figurer:

  • Niveau A – mælke karton
  • Niveau B  - mælk karton, ur og popcorn bokse
  • Niveau C – Popcorn bokse og fodbold

 

Elevernes opgave:

Overflade og rumfangsopgave:

  1. Find målene på figuren.
  2. Beregne overflade og rumfang
  3. Tegn figuren i Geogebra (isometrisk, 3D)
  4. Gentag med andre figurer

Materialer: Forskellige geometriske figurer. Her er brugt; mælkekartoner, ur, fodbold, popcorn bokse i forskellige størrelser

Hjælpemidler: computer, lommeregner, målebånd og formelsamling.

Eleverne starter arbejdet i grupper efter deres niveau. Læreren kan hjælpe, guide og vejlede eleverne i den retning de skal.

Fordelen ved at eleverne arbejde på niveau er, at eleverne har et fælles udgangspunkt og sammen udfordre hinanden.