Tema - Viden: Talent

Følgeforskning fra 'Science Talent Mønsterbrydere': indsats for at stimulere og støtte talentfulde elever i at udfolde sig uanset social baggrund.
  • Talent
Har man ikke fokus på at spotte og udvikle talenter, hvor eleverne føler sig set, hørt og anerkendt, kan det påvirke motivation, læring og trivsel.
  • Talent
Hvis børn og unge skal opleve en større nysgerrighed og begejstring for naturfag, så kræver det ikke kun bedre undervisning, kompetenceløft af naturfagslærere og målrettede naturfagsindsatser. Det kræver samtidig, at man tidligt i grundskolen sætter ind på talentarbejde og -udvikling. 
  • Talent
Skip to content