Tema - Viden: STEM

Universet 'Verdensmål i undervisningen' samler undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og artikler om verdensmålsdidaktik.
  • STEM
Denne rapport er en delevaluering af læringsprojektet ultra:bit, som har til formål at styrke børns forståelse og kritiske stillingstagen til teknologi.
  • STEM
Læs NEUCs delevaluering af projektet ultra:bit. Ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi.
  • Naturfaglige kampagner
  • STEM
I 2018 blev der afholdt et nationalt naturfagskoordinatormøde, hvor fokus var på begrebsudvikling og forståelse af STEM-begrebet - både i forhold til kommunal praksis samt med politisk, organisatorisk og didaktisk fokus.
  • STEM
Teknologisk Institut har udarbejdet rapporten ‘Kortlægning af tiltag rettet mod at styrke STEM-kompetencer i Region Nordjylland’ for Region Nordjylland. 
  • STEM
‘Engineering i skolen’ er et unikt koncept, som NEUC i 2019 har evalueret med henblik på projektets resultater og efterfølgende erfaringer.
  • STEM
Arbejdet med STEM er vigtigt på mange niveauer, og både i grundskolen, på EUD, gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen er det givende. Netop det understreges i den animation, som Astra har udarbejdet, og som kan ses her.
  • STEM
Skip to content