Tema - Viden: Science-kapital

Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.
  • Science-kapital
Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.
  • Science-kapital
Et blogindlæg, som kommer omkring kortlægningen af børn og unges science-kapital.
  • Science-kapital
Læs et blogindlæg om, hvordan man som naturfagslærer på EUD kan være med til at gøre naturfag til noget, som alle elever kan blive set og se sig selv i.
  • Science-kapital
Læs refleksionerne fra en biologilærer et halvt år efter hun er begyndt at arbejde med science-kapital.
  • Science-kapital
120 er blevet inviteret til at bidrage til forskning i børn og unges såkaldte science-kapital. Skoleledelsen skal snart svare på invitationen, så det er nu, der skal tages en beslutning: Vil jeres skole bidrage?
  • Science-kapital
SCOPE-projektet undersøger børn og unges science-kapital. Projektet er bl.a. med til at fastslå, hvordan naturfaglig dannelse opstår og udvikler sig hos børn og unge.
  • Science-kapital
Der kan godt være lidt for mange ‘hurra-ord’, man skal forholde sig til som lærer, men science-kapital skal ikke ende med at blive et af dem. I sit blogindlæg beskriver Christina Frausing Binau lige præcis hvorfor, science-kapital ikke bør betragtes som et af disse ord.
  • Science-kapital
Begrebet science-kapital kan være med til at skabe forståelse for, hvorfor børn og unge, der deltager i den samme undervisning, har så varieret et engagement i naturfagsundervisningen. Hør mere om netop det i Astras podcast ‘En introduktion til science-kapital’. 
  • Science-kapital
Skip to content