Tema - Didaktik: Praktisk og undersøgende arbejde

Artiklen beskriver et bud på en ny model for naturfagsundervisning med tre elementer: et fællesforsøg, en aktivitetsrække og en afsluttende præsentation. 
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Et ark til eleverne der guider dem til at designe deres egen undersøgelse, herunder forholde sig til hvilke variable de vil implementere i undersøgelsen.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes prøv-dig-frem.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes eksperiment.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes illustrationsforsøg observation.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kan kaldes illustrationsforsøg.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Forklaring af centrale ord, der knytter sig til undersøgelser i naturfag i grundskolen.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Skip to content