Tema - Didaktik: Naturfagsteam

Fagteamet og naturfagslærerne skal samarbejde for at understøtte skolens og undervisningens progression.
  • Naturfagsteam
Fagteamet er et godt sted for kollegialt samarbejde og erfaringsudveksling, og det lægger også op til fælles udvikling. Den udvikling kan understøttes af lektionsstudier, som kommer fra det engelske ‘lesson study’. 
  • Naturfagsteam
Sådan arbejder fagteamet og naturfagslærerne sammen om de undersøgende metoder i IBSE. IBSE er guidet, undersøgende arbejde i naturfag.
  • IBSE
  • Naturfagsteam
  • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Fagteamet er et godt udgangspunkt for fælles planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial sparring. Derfor er det også oplagt at bruge fagteamet i åben skole-sammenhæng, hvor samarbejde med lokalsamfund og eksterne læringsmiljøer gavner børnenes læring. 
  • Naturfagsteam
Det kollektive fagteamsamarbejde kan gøre stor forskel for undervisningen, og det gør sig også gældende, når fagteamet går sammen omkring re-design af naturfagsundervisningen forløb og aktiviteter. 
  • Naturfagsteam
Skip to content