Tema - Didaktik: Læringsteori og naturfag

Evaluering fylder mere og mere både på samfundsplan og på uddannelserne. Artiklen diskuterer evalueringsformer og stiller sig kritisk over for tests.
  • Læringsteori og naturfag
  • Motivation og interesse
  • Progression
Artiklen beskriver den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, som har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Den viser eksempler på god praksis ud fra moderne undervisningsteorier og metoder.
  • Læringsteori og naturfag
Skip to content