Tema - Didaktik: Læringsmiljøer og -situationer

Sådan vejleder du grupper i fællesfaglige forløb. Få ideer til gode spørgsmål og tips til hvordan I holder styr på gruppernes arbejde i fagteamet.
  • Fællesfaglig naturfagsundervisning
  • Læringsmiljøer og -situationer
Artiklen præsenterer, hvordan lærere kan inddrage forskellige eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen. Efter en præcisering af, hvad begrebet eksterne læringsmiljøer er, og et historisk rids omkring brugen af andre læringsrum end skolen diskuteres det, hvad museer og uderum læringsmæssigt kan bidrage med.
  • Læringsmiljøer og -situationer