Tema - Didaktik: Engineering

Metodekortet hjælper med at gennemgå jeres løsningsdesign ved at præsentere det for de andre grupper og samtidig få gode ideer med tilbage til gruppen. Det understøtter, at alle bliver så dygtige som de kan, ved at vi lærer af hinanden.
 • Engineering
Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring.
 • Engineering
Arbejd i grupper med at gennemgå de forskellige delprocesser og undersøge, hvordan jeres løsning fungerer. Er der noget, der kan forbedres, så det virker endnu bedre?
 • Engineering
Samtaleark med spørgsmål til evaluering af et engineering-forløb.
 • Engineering
 • Formativ evaluering
Hent metodekortet, som indeholder et arbejdsark til aktiviteten 3 for og 3 imod, der kan bruges under delprocessen få ideer.
 • Engineering
Se den interaktive engineering-model: en model for virkelighedsnær og anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen få ideer.
 • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten engineeringposter, der kan bruges under delprocessen præsentere løsingen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som vejleder til aktiviteten engineeringposter, der kan bruges under delprocessen præsentere løsingen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 2 af aktiviteten problemskitse, der kan bruges under delprocessen forstå udfordringen.
 • Engineering
Skip to content