Tema - Didaktik: Dialog i naturfagsundervisning

Eleverne sætter fokus på betydningen af bestemte fagord. De formulerer ordkort med forklaringer på fagord og spiller levende vendespil med dem.
  • Dialog i naturfagsundervisning
Aktiviteten skal give eleverne et overblik over, hvilke fagbegreber der hører til i naturvidenskab, og gøre dem bevidste om, at fagbegreberne er deres nøgle til at formulere sig præcist indenfor de naturvidenskabelige discipliner.
  • Dialog i naturfagsundervisning
Eleverne opbygger viden om andre stoffer (end vand) og øver sig på at reflektere over og undersøge ting, der opfattes som selvfølgeligheder.
  • Dialog i naturfagsundervisning
Denne aktivitet skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at træne deres fagsprog samt styrke deres faglige samtale med fagfæller. Desuden er øvelsen en god måde at tune eleverne ind på dagens indhold i starten af et modul.
  • Dialog i naturfagsundervisning
  • Motivation og interesse
Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen.
  • Dialog i naturfagsundervisning
ADI-ark til løbende at notere fx problemstilling og hypotese før en undersøgelse. Efter en undersøgelse udarbejder eleverne en model af undersøgelsesresultater og argumenterer for konklusion på baggrund af deres resultater.
  • Dialog i naturfagsundervisning
Skip to content