Tema - Didaktik: Bæredygtighed

Model, der illustrerer samspillet mellem færdigheder, kundskaber og holdninger bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence.
  • Bæredygtighed
  • Modeller
Problemstillinger i bæredygtighedsspøgsmål er sjældent simple og ligetil. De beskrives sommetider som “Wicked problems” - sammensatte problemstillinger.
  • Bæredygtighed
Skolens omgivelser kan være med til at bringe liv og kontekst til de problemstillinger om bæredygtighed, eleverne arbejder med.
  • Bæredygtighed
  • Eksterne læringsmiljøer
Problemstillinger om og handlinger for bæredygtig udvikling kalder ofte på inddragelse af viden om både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold - og lægger derfor op til tværfaglig undervisning. 
  • Bæredygtighed
Undersøgelsesbaseret undervisning handler grundlæggende om, at eleverne designer og udfører undersøgelser, der leder dem frem mod svar på konkret stillede spørgsmål.
  • Bæredygtighed
  • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Håndbogen Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for bærekraftig utvikling præsenterer et koncept til kompetenceløft af lærere inden for undervisning for bæredygtig udvikling - hvad skal man undervise i, og hvordan kan man gøre det.
  • Bæredygtighed
Skip to content