Gå til hovedindhold

Tag fat i fremtiden - med uddannelse for bæredygtig fremtid

Abstract

"Tag fat i fremtiden med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling"

Vi voksne har en tilbøjelighed til at overføre vore bekymringer og frustrationer til den yngre generation. Det kommer der sjældent noget godt ud af. For med en pessimistisk indstilling til livet og udviklingen fortabes engagementet blandt børn og unge til at gøre en indsats for at få udviklingen til at gå i en anden retning. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) ruster eleverne til fremtiden med troen på fremtiden i behold. 

UBU går vældig godt i spænd med vores fokus på elevernes udvikling af faglige kompetencer og andre mål med folkeskolen, samt med skolernes åbning mod det omgivende samfund. 

I denne artikel gives der inspiration til, at lærere og andre kan komme godt i gang med egne bud på, hvad uddannelse for bæredygtig udvikling bør være lokalt.  Overalt bliver de mere overordnede pædagogiske pointer bygget op gennem konkrete eksempler. Begge dele grunder i udviklingsarbejder og indsigt i pædagogiske læreprocesser og ’virkeligheden i praksis’ i undervisningen, som artiklens forfatter Søren Breiting ofte selv har været direkte involveret i.

Forfatter

Søren Breiting er Professor emeritus hos DPU. Han er uddannet biolog. Han har arbejdet med udvikling af demokratisk miljøundervisning og fokus på elevers udvikling af handlekompetence.