Gå til hovedindhold

Astras strategiske indsatser

Begejstrede besøgende til Science i Forum. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Astra er det nationale naturfagscenter. Centerets samfundsbidrag er at styrke og udvikle undervisningen i naturfag og naturvidenskab, så vi uddanner en ny generation med stærke naturvidenskabelige kompetencer. Det er vigtigt for Danmarks fremtid og for vores rolle i en globaliseret verden.

Vision

Astras vision er, at alle børn og unge får handlekompetencer inden for naturvidenskab, så de kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere

Astra arbejder for:

  • at alle unge får indsigt i og handlekompetencer inden for de naturvidenskabelige fag, som er en dannelsesmæssig forudsætning for at være en aktiv borger i det 21. århundrede.
  • at en større andel unge vælger en naturvidenskabelig eller naturfaglig uddannelse og -karriere

Mange i Danmark deler vores vision, og der er etableret et stort antal initiativer til at styrke den naturvidenskabelige undervisning, både i form af projekter og lovgivning. Vi arbejder for at udvikle, samle og dele viden for på den måde at skabe bedre resultater.

Vores mission er derfor at være den samlende aktør, der styrker den naturvidenskabelige undervisning i Danmark – til gavn for hele samfundet.

Som nationalt center tager Astra ansvar for at skabe sammenhængskraft i udviklingen af den naturvidenskabelige undervisning. Gennem udvikling, formidling af viden, samarbejde og koordinering vil vi skabe konkret og målbar værdi for alle, der underviser i naturvidenskab eller naturfag eller på anden måde deler vores vision om en ny generation af naturvidenskabeligt kompetente børn og unge i Danmark - også de mest talentfulde.

Tre indsatsområder

Alle naturvidenskabelige og naturfaglige undervisere styrkes og beriges – fordi underviserne er centrale for elevernes udbytte og motivation

Naturvidenskabelig undervisning prioriteres politisk – fordi der er behov for at underviserne har optimale rammer og samfundet bakker dem op

Udviklingen på området koordineres og løftes – fordi alle skal blive klogere på naturvidenskabelig undervisning, der virker, og skabe udvikling, hvor der er behov for det.

Vores indsats er bred og retter sig imod de naturvidenskabelige og naturfaglige områder i og omkring undervisningen.

Vores arena er grundskolen og ungdomsuddannelserne samt overgange til videregående uddannelser. Vi arbejder især på at styrke sammenhæng i uddannelseskæden, og vi er derfor også optaget af overgangen fra dagtilbud til grundskole.

Vores primære målgruppe er undervisere og aktører fra de rammer, der er omkring det formelle skolesystem.