Gå til hovedindhold

Astras strategiske pejlemærker

Begejstrede besøgende til Science i Forum. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Astra er det nationale naturfagscenter. Astras vision er, at alle børn og unge får handlekompetencer inden for naturvidenskab, så de kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere. Det er vigtigt for Danmarks fremtid og for vores rolle i en globaliseret verden. 

Vision

Astras vision er, at alle børn og unge får handlekompetencer inden for naturvidenskab, så de kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere

Mange i Danmark deler vores vision, og der er etableret et stort antal initiativer til at styrke den naturvidenskabelige undervisning, både i form af projekter og lovgivning. Vi arbejder for at udvikle, samle og dele viden for på den måde at skabe bedre resultater. Vores mission er derfor at være den samlende aktør, der styrker den naturvidenskabelige undervisning i Danmark – til gavn for hele samfundet.

Mission

Astras mission er at være den samlende aktør, der styrker den naturvidenskabelige undervisning i Danmark - til gavn for hele samfundet.  

Strategiske pejlemærker

Som nationalt center tager Astra ansvar for at skabe sammenhængskraft i udviklingen af den naturvidenskabelige undervisning. Gennem udvikling, formidling af viden, samarbejde og koordinering vil vi skabe konkret og målbar værdi for alle, der underviser i naturvidenskab eller naturfag eller på anden måde deler vores vision om en ny generation af naturvidenskabeligt kompetente børn og unge i Danmark - også de mest talentfulde.

Astra arbejder for, at 

  • alle børn og unge skal tilegne sig både viden, kompetencer og evnen til at kunne se naturfagene i umiddelbar anvendelse i deres egen tilværelse.
  • mange børn og unge skal dykke dybere ned i naturfagene og inspireres til at dygtiggøre sig gennem tilvalg af naturvidenskabelige studieretninger og uddannelser, herunder også erhvervsuddannelser.
  • de særligt dygtige børn og unge skal udfordres til at yde det allerbedste.
  • alle undervisere skal have de relevante kompetencer og indgå i faglige fællesskaber baseret på udvikling og videndeling for i sidste instans at kunne levere kvalificeret undervisning.
  • alle kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner skal arbejde strategisk for at styrke naturfaglige uddannelser.
  • der skal være færre, men større og velkoordinerede indsatser på naturfagsområdet, de skal evalueres og formidles og teoretisk viden skal formidles til praksis.