Gå til hovedindhold

Strategigruppen

Strategigruppen, der skal arbejde med udvikling af en national naturvidenskabsstrategi

Strategigruppen skal på baggrund af den bedst tilgængelige viden analysere og pege på mulige mål og indsatser i en national strategi for naturvidenskab med fokus på formålet med strategien.

Arbejdet vil bestå af en analyse- og afdækningsfase og en strategifase: 

I første fase frem til januar 2017 analyseres udfordringer og muligheder, mål og udviklingsområder. Fasen skal inkludere indkomne bidrag og de seneste resultater fra TIMSS 2015 og PISA 2015. Som opsamling på første fase skal der leveres en foreløbig afrapportering medio januar 2017.

I anden fase frem til primo april 2017 udarbejdes et samlet oplæg til en national strategi, herunder opstilling af relevante målsætninger og udviklingsområder. Oplægget skal beskrive konkrete tiltag og indsatser til udmøntning af målsætningerne.

Oplægget til naturvidenskabsstrategien skal tage afsæt i gældende lovgivningsmæssige og økonomiske rammer samt prioriteringer. Strategigruppen kan komme med konkrete anbefalinger til justeringer og præciseringer af lovgivningen, og det er forventningen, at strategigruppen som del af oplægget tager medejerskab til strategiens virkeliggørelse.