Gå til hovedindhold

Fokus på STEM (Science, technology, engineering & mathematics)

Hvor kommer STEM-begrebet fra, hvilken betydning har det for naturfagsområdet i Danmark - og hvorfor og hvordan skal vi forholde os til STEM i kommunerne. 

På koordinatormødet den 3. oktober 2018 var temaet naturfagskoordinatorernes arbejde med STEM i kommunerne politisk, organisatorisk og didaktisk. Her var der blandt andet oplæg og diskussion om, med hvilke begreber det giver mening at tale om STEM, og om hvordan naturfagskoordinatorer kan arbejde med STEM i kommunerne?

Mødet gav plads til videndeling blandt naturfagskoordinatorer om STEM-begrebet og dets konkrete udmøntninger i kommunale sammenhænge, hvilket blandt andet kan ses i denne padlet, der samler op på 'STEM i praksis'. 

Se animation om STEM: