Re-design i fagteamet

Det kollektive fagteamsamarbejde kan gøre stor forskel for undervisningen, og det gør sig også gældende, når fagteamet går sammen omkring re-design af naturfagsundervisningen forløb og aktiviteter. 

Lærere laver gruppearbejde med post-its

Åben skole i fagteamet

Fagteamet er et godt udgangspunkt for fælles planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial sparring. Derfor er det også oplagt at bruge fagteamet i åben skole-sammenhæng, hvor samarbejde med lokalsamfund og eksterne læringsmiljøer gavner børnenes læring. 

En gruppe til et Astra-arrangement

IBSE i fagteamet

Sådan arbejder fagteamet og naturfagslærerne sammen om de undersøgende metoder i IBSE. IBSE er guidet, undersøgende arbejde i naturfag.

En mand fortæller en vigtig pointe

Lektionsstudier i fagteamet

Fagteamet er et godt sted for kollegialt samarbejde og erfaringsudveksling, og det lægger også op til fælles udvikling. Den udvikling kan understøttes af lektionsstudier, som kommer fra det engelske ‘lesson study’. 

Deltager til Astra-arrangement

Progression og læring

For at skabe progression og udvikling i undervisningen er det vigtigt at gøre det muligt at visualisere og diskutere undervisningen og den nødvendige udvikling. Fagteamet og naturfagslærerne skal samarbejde for at kunne understøtte skolens og undervisningen progression.