Gå til hovedindhold

Søg

Din søgning giver 218 resultater

"verdensmål"
Side

Verdensmål.nu

Kom med i kampen for en bedre verden. Verdensmål.nu indeholder gratis læremidler til naturfagene til undervisningen i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling - relateret til elevernes egen verden.

Side

FN's verdensmål i undervisningen

Se samlet indgang til en række danske websites med forløb, aktiviteter og inspiration til din undervisning i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. 

u-web undervisningsmateriale - Naturvidenskabsfestival - 2017 Astra
Forløb og materialer

Hele verden i skole - FN's verdensmål

Hent undervisningsmaterialer, udfordrende spil, animationer, video samt lærervejledning til undervisning i FN's verdensmål.
0. klasse til 8. klasse
Forløb og materialer

FN’s verdensmål - Sustainable 2.0

Sustainable er et digitalt og interaktivt læremiddel, som er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g i gymnasiet (stx). Hovedomdrejningspunktet er samspillet mellem naturvidenskab, innovation, klima og bæredygtig udvikling.
C-niveau til B-niveau
Forløb og materialer

Verdensmål.nu - natur/teknologi og dansk 1.-3. klasse

Sådan er temaet bygget op Verdensmål.nu 1.-3. klasse er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne arbejder med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel. I kan vælge...
1. klasse til 3. klasse
Verdensmål.nu naturfagene fællesfagligt 7.-9. klasse
Forløb og materialer

Verdensmål.nu - Biologi, fysik/kemi og geografi fællesfagligt - 7.-9. klasse

Elevbog og lærevejledning til arbejdet med FNs verdensmål i 7.-9. klasse. Verdensmål.nu 7.-9. klasse er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne arbejder med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel.
7. klasse til 9. klasse
verdensmål.nu - 4.-6. klasse © Foto: Ole Haubo
Forløb og materialer

Verdensmål.nu - natur/teknologi og dansk 4.-6. klasse

Elevbog og lærevejledning til arbejdet med FNs verdensmål i 4.-6. klasse. Verdensmål.nu 4.-6. klasse er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne arbejder med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel.
4. klasse til 6. klasse
Forløb og materialer

Fang plast i havet

Undervisningsforløb om udledning af stoffer fra den enkelte og samfundet omhandler ofte udledning af fx CO 2 og kvælstof. I sjældnere tilfælde sættes der fokus på den allestedsnærværende udledning af plast. Dette forløb omhandler udledning af plast med afsæt i en engineeringudfordring.
7. klasse til 9. klasse
Projekt

KlimaZirkus

Klimazirkus vil hjælpe unge med at lave konkrete projekter, som understøtter de 17 Verdensmål og samtidig opbygger deres science-kapital.

FNs verdensmål - Verdenstimen.dk
Forløb og materialer

Verdenstimen

Verdenstimen har en plan: Alle mennesker skal kende de 17 verdensmål, også danske skolebørn og unge. Vær med, når børn og unge over hele kloden lærer om verdensmålene.
1. klasse til A-niveau
Deltagere til workshop - Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen
Projekt

Naturfag i spil

Naturfag i spil er et projekt, som hvert år laver aktiviteter i en række emner. Projektet afholder hvert år en...

Temadag - Fælles Mål - 2014 @ Astra
Side

Tidligere aktiviteter

Er du naturvidenskabskoordinator, eller blot nysgerrig på hvad der foregår i netværket, kan du her finde referater og materialer fra tidligere aktiviteter

Side

Mød Astra på Folkemødet

Astra sætter - sammen med en lang række samarbejdspartnere - fokus på STEM-kompentencer på årets Folkemøde. Vi med til at diskutere og oversætte de globale mål til konkrete hverdagsmål for Danmark.

Logo - FB Foreningen
Fonde og støttemuligheder

LB Fonden

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997. Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet. Hvert år fastlægger LB Fonden et tema for årets uddelinger. LB Fonden uddeler i 2020 penge til...
Frist:  01. sep. 2021
Forløb og materialer

Det rene vand - efter oversvømmelsen

I forløbet får eleverne kendskab til vands kredsløb. Faglige pointer: Vandets kredsløb, fortætning, fordampning og drikkevand.
4. klasse til 7. klasse
Livets_Skole_Naturvidenskabsfestival_Foto: Jakob Vind
Projekt

Go Zebra

Go Zebra tilbyder itværksætteri som fritidsaktivitet til børn i 5-7. klasse.

Engineering i skolen_byg lodrette haver
Forløb og materialer

Byg lodrette haver

Landbrug har i mange år været et fast tema i udskolingen i forhold til begreber som bæredygtighed og gødning. Det er ikke altid lige let for eleverne at forholde sig til denne problematik, da stadig flere elever bor i byerne. Denne rammesætning tager derfor udgangspunkt i en urban problemstilling.
7. klasse til 10. klasse
Forløb og materialer

Renseanlæg til Afghanistan

I Danmark har vi godt styr på vores spildevand. I alle byer er der renseanlæg, der renser spildevandet, så forurenende stoffer i vandet ikke udledes til naturen og ødelægger fødekæder og dermed biotoper. Spildevandet bliver renset mekanisk, kemisk og biologisk, inden det udledes til naturen...
6. klasse til 10. klasse
Camp_ST_Sept18_©Astra_JacobVInd
Forløb og materialer

Human Rights - Your Rights?

Oversigt Dine elever er strandet på en øde ø, og skal definere de vigtigste rettigheder baseret på artiklerne fra FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Rollespillet er let tilgængeligt og kræver ikke tekniske ressourcer. Desuden er der kun brug for begrænset forberedelse, før rollespillet...
8. klasse til A-niveau