Gå til hovedindhold

Science-kapital

Hvad er science-kapital?

I en dansk kontekst er science-kapital et nyt begreb, der er under udvikling. Science-kapital handler om, hvilke science-relaterede ressourcer og dispositioner børn og unge har med sig i ‘rygsækken’, og som de opbygger gennem deres liv - i og uden for skolen. Det omfatter, hvad eleven ved om science, synes om science, hvilken viden elevens brede omgangskreds har om science, samt den daglige eksponering eleven har med science. 

Viden om science-kapital kan være med til at skabe forståelse for, hvorfor børn og unge, der deltager i den samme undervisning, har så varieret et engagement i naturfagsundervisningen. At inddrage science-kapital som rammeforståelse kan desuden skabe plads til, at alle elever tænker og oplever, at de har noget værdifuldt at byde ind med.

Fra science-kapital til en ny undervisningsindsats

Begrebet science-kapital stammer oprindeligt fra det engelske forskningsprojekt ASPIRES. Projektet undersøgte udviklingen i engelske børn og unges tanker om uddannelse og karriere inden for naturvidenskab. 

I forlængelse af ASPIRES udviklede forskerne sammen med en stor gruppe lærere “Science Capital Teaching Approach”. 

Læs mere om den engelske forskning og de afledte pædagogiske anbefalinger på University College Londons hjemmeside.

SCOPE - science-kapital i en dansk skolekontekst

Projektet SCOPE skal over en 10-årig periode kortlægge og følge danske børn og unges interesse for naturvidenskab, og i hvor høj grad børnene opbygger science-kapital. 

Læs mere om SCOPE på VIVEs hjemmeside

Vil du vide mere? Hør podcasten "En introduktion til science-kapital", hvor en af forskerne i SCOPE-projektet, Henriette Holmegaard, dykker ned i begrebet science-kapital, naturvidenskabelig dannelse og SCOPE-projektet.

Science-kapital i samspil med omverdenen

Undervisernes mulighed for at anerkende og tage afsæt i elevens science-kapital spiller sammen med organisatoriske og politiske forhold i skolesystemet og i samfundet som helhed. 

Møderne i efteråret 2020 for skolernes naturfagsvejledere samt kommunale og regionale naturfagskoordinatorer satte bl.a. fokus på science-kapital.