Nyheder - Ny Viden

Samspil på tværs af forvaltninger skaber synergi

Samarbejde om uddannelse og bæredygtig udvikling

Projekt Grøn Generation involverede 10 kommuner i årene 2013-2016. Projektet havde til formål at bidrage til udviklingen af et bæredygtig samfund via uddannelse. Projektet satte blandt andet fokus på synergien i at samarbejde på tværs af forvaltninger omkring uddannelse og bæredygtig udvikling. Derfor deltog kommunerne i projektet med repræsentanter fra både uddannelsesområdet og teknik- og miljøområdet.

Fra projekt til forankring

De gode erfaringer fra projektet lever videre i kommunerne, hvor alle tiltagene er forankret via politisk vedtagede bæredygtighedsstrategier. Evalueringen viste, at en af de helt store gevinster for kommunerne var samarbejdet på tværs af forvaltninger, som åbnede op for helt nye muligheder.

Fx i Vallensbæk, hvor kommunens naturfagskoordinator i samarbejde med Teknik- og miljøforvaltningen, planlagde et forløb, hvor elever hjalp kommunens Vej & Park-folk med at skabe biologisk mangfoldighed på de grønne områder i kommunen. Se flere konkrete eksempler i pamfletten “Uddannelse fremmer bæredygtig udvikling? 10 kommuner har svar!”.

Et bredt samarbejde i kommunen

I mange af kommunerne var samarbejdet bredere forankret via en følgegruppe med repræsentanter fra fx uddannelsesinstitutioner, andre forvaltninger, lokale virksomheder og organisationer. Langt de fleste kommuner fremhæver gode erfaringer med følgegrupperne, og i Hvidovre Kommune har de valgt at udvide den tværgående indsats med et bæredygtighedsteam. Fremadrettet vil repræsentanter fra Hvidovres Plan- og miljøafdeling, Ejendomsafdeling, Vej- og Parkafdeling samt Udvikling, Erhverv og Kommunikation mødes månedligt og koordinere projekter og indsatser på bæredygtighedsområdet med en tæt relation til Skole- og klubafdelingen samt Familie- og dagtilbudsafdelingen.

Kontakt

Find de involverede kommuner på projektets hjemmeside og kontakt kommunernes naturfagskoordinatorer for at høre mere om deres erfaringer med samarbejde på tværs af forvaltninger og følgegrupper. Du finder kommunernes naturfagskoordinatorer på denne liste.

 

Aktuelt

Andre nyheder

Deltag i Masseeksperiment 2024

Nu er tilmeldingen til Masseeksperiment 2024 åbnet. Masseeksperiment kobler forskning og undervisning i et forløb for elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Nu kan du købe billetter til Big Bang-konferencen 2024!

Billetsalget og salget af messestande til Danmarks største naturfagskonference, Big Bang-konferencen 2024,  er åbent. Vi glæder os til at se dig til to dages faglig ...

EUD Undervisning i naturfag er motiverende

En ny undersøgelse fra Astra og EVA viser, at elever på EUD oplever, at undervisningen i de naturvidenskabelige fag er relevant og spændende og giver ...

Resultaterne af 30.000 elevers jagt efter mos, lav og bjørnedyr

Knap 30.000 elever fra grundskoler og gymnasier i hele Danmark har deltaget i Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur. ...

Børn og unges science-kapital i Danmark

Her får du hovedpointerne fra SCOPE-rapporten, som er den første nationale undersøgelse af børn og unges science-kapital i Danmark.
Skip to content