Gå til hovedindhold

Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

Plasticchange - red verden inspirationsbaggrundsviden - Naturvidenskabsfestival 2017 - Astra

På tværs af de gymnasiale uddannelser er samfundsrelevante problemstillinger en vigtig del af de naturvidenskabelige fag.
 
Børne- og Undervisningsministeriet har derfor fået konsulenthuset Pluss, Institut for Naturfagenes Didaktik v/Københavns Universitet og Institut for Kultur og Læring v/Aalborg Universitet til at udvikle et inspirationsmateriale. Desuden er der udviklet to eksemplariske undervisningsforløb i samarbejde med bl.a. Viborg Katedralskole og Fjerritslev Gymnasium.
 
Materialet består af:

 
Vidensnotatet formidler forskningsbaseret viden om de potentialer og udfordringer, som lærere og elever kan møde i arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen.
 
Forskningen viser at gymnasieelevernes udbytte af at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger kan være:

  • En styrket faglig forståelse
  • Stærkere argumentationskompetencer
  • Øget motivation og interesse 

Vidensnotatet beskriver ikke hvordan de læringsmæssige potentialer realiseres eller udfordringerne i undervisningen imødegås. Inspirationen til den konkrete implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen kan findes i udviklingsværktøjet og de to eksemplariske undervisningsforløb.

Forløbet om “Fremtidens megabyer” er udviklet til Naturvidenskabeligt Grundforløb. Forløbets fokus er, at eleverne skal tilegne sig kompetencer indenfor projektbaseret læring, gruppedynamikker og etiske overvejelser. Forløbet er rettet mod overordnede tematikker, som svarer til verdensmålenes problemfelt. Forløbet kan derfor også bruges i forbindelse med lignende forløb med sigte på verdensmålene. Det konkrete undervisningsforløb om "Fremtidens megabyer" er udviklet og afprøvet af lærere fra Viborg Katedralskole.

Forløbet om "Mad til hele verden" er særligt udviklet til naturvidenskabelig faggruppe på HF. Det er ønsket at forløbet er med til at give eleverne ejerskab over deres egen læring. Eleverne skal indsnævre og undersøge følgende problemformulering: "Kan og skal vi sikre en tilstrækkelig og bæredygtig fødevareproduktion af sunde fødevarer til hele jordens befolkning i dag – og i 2050?". Forløbet tager udgangspunkt i udvalgte dele af FN’s Verdensmål i udvalg, etiske dimensioner af bæredygtighedsdebatten og i problembaseret læring. Til forløbet har forskere fra AAU skrevet to baggrundsnotater om hhv. "Etiske dimensioner af bæredygtighedsdebatten" og "Problembaseret læring som didaktisk grundlag".

N.B. Materialet findes også på Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, emu.dk.