Gå til hovedindhold

Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

Plasticchange - red verden inspirationsbaggrundsviden - Naturvidenskabsfestival 2017 - Astra

På tværs af de gymnasiale uddannelser er samfundsrelevante problemstillinger en vigtig del af de naturvidenskabelige fag.
 
Børne- og Undervisningsministeriet har derfor fået konsulenthuset Pluss, Institut for Naturfagenes Didaktik v/Københavns Universitet og Institut for Kultur og Læring v/Aalborg Universitet til at udvikle et inspirationsmateriale. 
 
Materialet kommer til at bestå af:

 
Vidensnotatet formidler forskningsbaseret viden om de potentialer og udfordringer, som lærere og elever kan møde i arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen.
 
Forskningen viser at gymnasieelevernes udbytte af at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger kan være:

  • En styrket faglig forståelse
  • Stærkere argumentationskompetencer
  • Øget motivation og interesse 

Vidensnotatet beskriver ikke hvordan de læringsmæssige potentialer realiseres eller udfordringerne i undervisningen imødegås. Inspirationen til den konkrete implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen kan findes i udviklingsværktøjet og de kommende to eksemplariske undervisningsforløb, der er udviklet sammen med fire gymnasier i løbet af efteråret 2020.