Gå til hovedindhold

Søborgmøde om sciencekapital

Unge Forskere lærer-workshop - Unge Forskere 2018 - Foto: Sanne Vils Axelsen

Det første Søborgmøde satte fokus på science kapital 

Villum Fonden har sammen med Astra skabt et nyt forum, der med fokus på naturvidenskabelig dannelse blandt børn og unge skal skabe dialog og netværk mellem interessenterne omkring naturfagsundervisningen.

Det første Søborgmøde, som blev afholdt 20. januar 2020, satte science kapital på dagsordenen. Find præsentationerne fra Søborgmødet i boksen: Hent filer

Programmet for dagen var:

 • Hvorfor er et Søborgmøde om Science kapital en god ide?
  Agi Csonka, Villum Fonden, og Mikkel Bohm, Astra, byder velkommen.
 • How can science capital support better and more equitable student engagement with science?
  Professor Louise Archer, University College London fortæller om de britiske erfaringer med at bruge Science Kapital til at folde naturvidenskab ud og få alle elever med (oplægget er på engelsk).
 • Science kapital og dannelse – i en dansk kontekst
  Henriette Holmegaard, lektor ved Institut for naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet giver et bud på, hvordan Science kapital kan bruges til at se på naturfagsundervisning med nye øjne – og hvordan det kan bidrage til børn og unges almene dannelse.
 • Paneldebat – Hvordan bliver naturvidenskab og teknologi en del af almendannelsen? 
  Panel: Regitze Flannov – Formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Ellen Trane Nørby – Børneordfører og Undervisningsordfører – Medlem af Folketingets Børne- og undervisningsudvalg (V). Stefan Hermann – Formand for Rektorkollegiet Danske Professionshøjskoler.
 • Science kapital og dannelse til det digitale samfund
  Ole Sejer Iversen, professor ved Institut for Kommunikation og Kultur fortæller om, hvordan elevernes arbejde med digitale medier kan bidrage til folkeskolens formål om åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
 • Et vue over det naturfaglige landskab i Danmark
  Mikkel Bohm, direktør i ASTRA, beskriver på baggrund af ASTRAs projektdatabase aktuelle tendenser på det naturfaglige område. Hvad foregår lige nu af naturfaglige og it-faglige projekter for børn og unge – hvordan er de fordelt over landet? Hvor mange er der? Hvad handler de om, og hvem retter de sig imod?
 • Vi dykker dybere ned i science kapital på tre workshops - vælg én workshop
  • Science kapital og kompetenceudviklingen – hvordan bliver lærere dygtigere til at styrke elevernes science kapital? Martin Sillasen, VIA UC og Allan Skindhøj Sørensen, Holstebro kommune
  • Science for alle – hvordan får vi alle med i scienceundervisningen? Henriette Holmegaard, IND, Københavns Universitet og Mette Mellerup, Sølystskolen
  • Science i hverdagen – hvordan bliver science en naturlig del af børn og unges liv, også i fritiden og i familien? Thea Hass, Spejderne og Ole Laursen, Villum Fonden
  Hver workshop indledes med to korte oplæg, som perspektiverer problemstillingen.
 • Opsamling