Nyheder - Ny Viden

Resultaterne af 30.000 elevers jagt efter mos, lav og bjørnedyr

Knap 30.000 elever fra grundskoler og gymnasier i hele Danmark har deltaget i Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur. De første resultater ligger klar: Et opsigtsvækkende fund af foreløbig fem nye arter af bjørnedyr, alle af slægten Milnesium og fundet flere forskellige steder i landet.

Som en del af Masseeksperiment 2023 tog elever i foråret på minisafari for at indsamle mosser og laver i nåleskov, løvskov, parker og på kirkegårde. Herefter både analyserede og artsbestemte de deres forskellige prøver. Som et ekstra eksperiment undersøgte de også bjørnedyr, der lever i de mikroskopiske og sårbare økosystemer.

Prøverne blev sendt ind til forskerne på Statens Naturhistoriske Museum, og her væltede det frem under mikroskoperne med tusindvis af bjørnedyr. Foreløbig har forskerne kun analyseret DNA fra fem procent af de bjørnedyr, der er fundet i prøverne. Potentialet for at finde mange flere nye arter er derfor enormt.

Fundene er en stor og glædelig overraskelse både for os og for eksperter i udlandet, langt bedre end vi havde turdet håbe på. I kraft af det store antal elever, der har deltaget, har vi nu fået unikke data ikæmpe skala, der belyser det oversete mikroliv i den danske natur.

 – Anders P. Tøttrup, forskningsleder på Statens Naturhistoriske Museum, som undersøger og kategoriserer elevernes indsendte prøver.

 

Eleverne har fundet:

  • 54 arter af mosser, heraf en ret sjælden art og flere interessante arter.
  • 44 arter af laver, herunder en meget sjælden og spændende art.
  • 49 arter af bjørnedyr, herunder mindst fem helt nye arter Arter, som aldrig tidligere er set på verdensplan!

 

Læs mere på Masseeksperiments hjemmeside.

Gevinst for eleverne

Det er ikke kun forskerne, der drager nytte af Masseeksperimentet. For eleverne gælder Masseeksperimentet om at prøve kræfter med anvendelsesorienteret undervisning, siger Astras programleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen:

Dette er praktisk naturfagsundervisning, når den er allerbedst. Igen i år er det imponerende, at eleverne kommer så flot i mål med at gennemføre komplicerede undersøgelser. Eleverne motiveres af at arbejde med autentiske, naturvidenskabelige metoder og af at opleve, at deres eget arbejde skaber resultater og gavner virkelig forskning.

De nye arter af bjørnedyr skal nu navngives, og de elever, der har fundet de nye arter, skal deltage i navngivningsprocessen.

Resultaterne af Masseeksperiment 2023 vil senere blive publiceret i internationale naturvidenskabelige tidsskrifter.

Tilmeld dig interesselisten for næste års Masseekperiment her. 

Om Masseeksperiment:

  • Titlen på dette års Masseeksperimentet er ”Mikroliv: Mos, lav og bjørnedyr”. Masseeksperiment 2023 er udviklet af Astra i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum.
  • Masseeksperimentet er Danmarks største skoleeksperiment. Hvert år udvikles et nyt eksperiment i samarbejde med forskere.
  • Formålet med Masseeksperimentet er at tilbyde elever naturfagsundervisning, de oplever som motiverende og virkelighedsnær med vægt på autentiske undersøgelsesmetoder. Et sekundært formål er, at eleverne bliver i stand til at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag.
  • Tidligere års Masseeksperiment har blandt andet handlet om børns inkontinens, om børns smagssans og om indeklima i klasselokaler. Resultaterne er flere gange blevet optaget i anerkendte, internationale, naturvidenskabelige tidsskrifter.

 

Masseeksperiment 2022-2023 er støttet af VILLUM FONDEN, Aage V. Jensen Naturfond, Friluftsrådet, Nordea-fonden og 15. Juni Fonden.

Aktuelt

Andre nyheder

EUD Undervisning i naturfag er motiverende

En ny undersøgelse fra Astra og EVA viser, at elever på EUD oplever, at undervisningen i de naturvidenskabelige fag er relevant og spændende og giver ...

Resultaterne af 30.000 elevers jagt efter mos, lav og bjørnedyr

Knap 30.000 elever fra grundskoler og gymnasier i hele Danmark har deltaget i Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur. ...

Børn og unges science-kapital i Danmark

Her får du hovedpointerne fra SCOPE-rapporten, som er den første nationale undersøgelse af børn og unges science-kapital i Danmark.

EM Guld til Unge Forskere og en oplevelse for livet

For andet år i træk har Unge Forskere vundet guld ved EM i science 2023 netop afholdt i Bruxelles. Trods guld og glimmer er de ...

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 elever prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til forskning i biodiversitet.
Skip to content