Temadag på EUD

Temadag 2022 de naturfaglige grundfag i den helhedsorienterede undervisning

Formål med mødet

  • at sætte relevant naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden i spil blandt deltagerne
  • at give konkret inspiration til undervisningen i de naturvidenskabelige grundfag
  • at skabe mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling blandt deltagerne
astra girl

Viden om differentieret undervisning

Hør, hvilke konkrete råd Jeanette Larsen, underviser fra SOSU H, har fået fra temadagen for EUD-undervisere. Temaet har bl.a. handlet om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

For Jeanette har hun fået:

  • Viden om at lave gode forløb for elever med forskellige forudsætninger
  • Inspiration til at gøre eleverne aktive og undersøgende
astra girl

Tips til samarbejde på tværs af fag

For Kasper Larsen, grundfagsunderviser i matematik, fysik og naturfag fra EUC Sjælland, har temadagen fyldt mere på “STEM-grundfag i den helhedsorienterede undervisning”

For Kasper har han fået:

  • Inspiration til at kombinere grundfag og erhvervsfag
  • Tips til kommunikation og samarbejde mellem underviserne på tværs af fag
  • Støtte i en hverdag hvor man som grundfagslærer ofte arbejder alene
Konsulent Ole Kronvald

Ole Kronvald

Konsulent

Kontakt Ole hvis du har spørgsmål vedrørende NAFA eller netværk for ressourcepersoner på erhvervsskoler.
Nanna Munk-Hansen

Nanna Munk-Hansen

Konsulent

Kontakt Nanna, hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelsesområdet. F.eks. netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne eller netværket for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.

Samarbejdspartner

partner-logo

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.