Virk-SOM-Ung

Projektets formål at udvikle strukturer og afprøve modeller for virksomhedssamarbejde i samspil med undervisningen og uddannelsesvejledning på HTX, STX og HF.

Projektet arbejder for at flere elever med uddannelsesfremmed baggrund kommer i kontakt med virksomheder inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt for derigennem at danne forestillinger om et fremtidigt karrierevalg gennem mødet med inspirerende jobfunktioner.

I projektet fokuseres på at etablere de strukturer, der skal til for at udvikle stærke samspil mellem vejledning, virksomhedstilknytning og undervisningen på HTX, STX og HF.

Modellerne bygger på, at elevernes forforståelse kan udfordres og mulige valg af uddannelsesveje synliggøres gennem mødet med rollemodeller og virksomhedsrelaterede problemstillinger, samtidig med at deres uddannelsesvalg understøttes via vejledning.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem en række gymnasier, kommuner og virksomheder.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2013 - juli 31, 2016

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Benny Bak Larsen, bb@brslev-gym.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content