Viden Skaber

Gymnasieelever formidler aktuel naturvidenskabelig forskning på nye måder til den brede befolkning. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Støvring Gymnasium, Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Aalborg Katedralskole med Aalborg Universitet som tæt samarbejdspartner.

Målet er at åbne naturvidenskabelig forskning op for den brede befolkning, og samtidig øge interessen for naturvidenskab hos unge, som skal vælge en videregående uddannelse. Gennem tæt samarbejde mellem forskere, naturfaglige gymnasielærere og gymnasieelever inddrages gymnasieeleverne i aktuelle forskningsområder, som efterfølgende bearbejder det faglige stof og rammesætter det i en relevant kontekst under vejledning af både naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige gymnasielærere.

Forskningsområdet skal efterfølgende formidles af gymnasieeleverne til den brede befolkning, hvor de unges formidlingstilgang utvivlsomt vil være forskellig fra forskernes formidlingstilgang. Formidlingen kan foregå på mange forskellige måder – fra klassiske postersessions på det lokale bibliotek, løbende podcasts, avisartikler og blogs, regional-tv, YouTube, sociale medier eller happenings i gymnasiernes lokalområder.

Konkret vil seks forskellige klasser på hvert gymnasium gennemføre forskudte forløb over den toårige projektperiode

Praktisk information

Projektstart/Periode

december 13, 2019 - december 13, 2021

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Jens Nielsen, JN@sgy.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.
Skip to content