Udvikling af Udeskole

Projektet har til formål at udvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og herved understøtte en videreudvikling af udeskole.

Udeskole.nu er et forsknings- og erfaringsbaseret e-læringsmateriale. Materialet har som primære formål at støtte og inspirere skoler til at udvide deres undervisnings- og arbejdsformer til også at omfatte udeskole med afsæt i skolernes egne mål, værdier, erfaringer, traditioner og forudsætninger.

Materialet formidler erfaringer fra de tre projekter Udvikling af Udeskole; Udeskolevejlederkursus for eksterne formidlere og DGI Udeskole, Læring i bevægelse; og det giver et indblik i den nyeste forskning på udeskoleområdet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 1, 2014 - december 31, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Niels Ejbye-Ernst, nee@viauc.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.
Projektet inviterer grønne foreninger og organisationer, naturvejledere, nationalparker, naturparker og andre aktører til at bruge projektets hjemmeside til formidling af ideer og materialer.