Udvikling af Udeskole

Projektet har til formål at udvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og herved understøtte en videreudvikling af udeskole.

Udeskole.nu er et forsknings- og erfaringsbaseret e-læringsmateriale. Materialet har som primære formål at støtte og inspirere skoler til at udvide deres undervisnings- og arbejdsformer til også at omfatte udeskole med afsæt i skolernes egne mål, værdier, erfaringer, traditioner og forudsætninger.

Materialet formidler erfaringer fra de tre projekter Udvikling af Udeskole; Udeskolevejlederkursus for eksterne formidlere og DGI Udeskole, Læring i bevægelse; og det giver et indblik i den nyeste forskning på udeskoleområdet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 1, 2014 - december 31, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Niels Ejbye-Ernst, nee@viauc.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content