The Baltic Sea Project

The Baltic Sea Project er et internationalt UNESCO Associated School Project for skoler og gymnasier i Østersø-landene. I skolesamarbejdet indgår et netværk af skoler der fælles arbejder med miljøundervisning. Formålene er bl.a. at øge elevernes indsigt i Østersøområdets miljøproblematik og give dem en forståelse af de videnskabelige, de sociale og de kulturelle aspekter i samspillet mellem menneske og natur.

Siden 1989 har 300 tilknyttede skoler i ni lande omkring Østersøen deltaget i flagskibet Baltic Sea Project, som kombinerer miljøundervisning med interkulturel læring. Projektet søger at bevidstgøre eleverne om miljøproblemerne i Østersøregionen og hjælper dem til at forstå de videnskabelige, sociale og kulturelle aspekter af den gensidige afhængighed mellem mennesker og natur. Eleverne studerer vandkvalitet, kystnær observation og miljøhistorie både i klasseværelset og i felten.Projekt har faciliteret offentliggørelse og systematisk udveksling af pædagogisk materiale, erfaringer og teori og formidling af best practice. Der arrangeres jævnlige uddannelsesseminarer for lærere, samt sommerkurser og fora for studerende. 

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2005 - januar 1, 2005

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Landekoordinator Birgitte Bjørn Petersen, bipt@sonderborg.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content