Test din skoles sundhed

I ”Test din skoles sundhed” skulle eleverne gennem naturfaglige undersøgelser vurdere deres skoles sundhed; – dvs. lave en slags arbejdspladsvurdering af de rammer og omgivelser, som eleverne og lærerne arbejder i.

Pilotprojektet skulle bidrage til, at naturfagslærere i udskolingen kunne etablere en fagrelevant sundhedsundervisning i et konstruktivt samarbejde imellem naturfagene og andre udskolingsfag. I forløbet var det muligt at inddrage alle eller mindst to af fagene biologi, geografi, fysik/kemi og dansk.

Test din skoles sundhed bestod af et komplet undervisningsprogram til lærere, herunder forsøgskit og materiale til elever. Fundamentet var aktiviteter og undersøgelser i geografi, biologi, fysik/kemi og dansk. Der skulle arbejdes med forskellige naturfaglige vinkler på indeklima bl.a. støj, bakterier og CO2-koncentration i hhv. fysik/kemi, biologi og geografi. Undersøgelserne mundede ud i en samlet ”arbejdspladsvurdering”, som kobles til arbejdet med formidling og produktion af egne kampagnefilm i dansk. Undervisningsforløbet blev afprøvet som pilotforløb på mindst 50 klasser i Region Syd. På baggrund af elevernes undersøgelser og viden om indeklima og sundhed fik eleverne mulighed for at deltage i en klassekonkurrence.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 1, 2013 - december 31, 2014

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Maiken Rahbek Thyssen

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content