Test din skoles sundhed

I ”Test din skoles sundhed” skulle eleverne gennem naturfaglige undersøgelser vurdere deres skoles sundhed; – dvs. lave en slags arbejdspladsvurdering af de rammer og omgivelser, som eleverne og lærerne arbejder i.

Pilotprojektet skulle bidrage til, at naturfagslærere i udskolingen kunne etablere en fagrelevant sundhedsundervisning i et konstruktivt samarbejde imellem naturfagene og andre udskolingsfag. I forløbet var det muligt at inddrage alle eller mindst to af fagene biologi, geografi, fysik/kemi og dansk.

Test din skoles sundhed bestod af et komplet undervisningsprogram til lærere, herunder forsøgskit og materiale til elever. Fundamentet var aktiviteter og undersøgelser i geografi, biologi, fysik/kemi og dansk. Der skulle arbejdes med forskellige naturfaglige vinkler på indeklima bl.a. støj, bakterier og CO2-koncentration i hhv. fysik/kemi, biologi og geografi. Undersøgelserne mundede ud i en samlet ”arbejdspladsvurdering”, som kobles til arbejdet med formidling og produktion af egne kampagnefilm i dansk. Undervisningsforløbet blev afprøvet som pilotforløb på mindst 50 klasser i Region Syd. På baggrund af elevernes undersøgelser og viden om indeklima og sundhed fik eleverne mulighed for at deltage i en klassekonkurrence.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 1, 2013 - december 31, 2014

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Maiken Rahbek Thyssen

Projektkategorier

Projektfokus

  • Fællesfaglig/tværfaglig
  • Problemorienteret undervisning
  • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Projektelement

  • Event
  • Undervisningsudvikling
Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

  • Tidsafgrænset projekt
Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
  • Tidsafgrænset projekt
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content