Talentvejlederuddannelsen

Science Talenter tilbyder talentvejlederuddannelse for både grundskole- og gymnasielærere.

Talentvejlederuddannelsen for grundskolelærere består af 2 moduler, der løber over skoleåret, og giver samlet 20 ECTS-point. 1. modul har fokus på identifikation af talenter og udvikling af talentprojekter, og 2. modul har fokus på talentstrategi og vejledning. Målgruppen er lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever. På uddannelsen får lærerne kompetencer til at identificere og udfordre talenterne i grundskolen; samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen; vejlede kolleger i talentarbejdet og igangsætte og forankre talentindsatsen i kommunens skoler.

Talentvejlederuddannelsen for gymnasielærere består af to kursusgange á to dage, og i perioden mellem de to forventes man at gennemføre et mindre projekt på eget gymnasium. Målgruppen er talentkoordinatorer (uanset fagkombination) og andre fra gymnasiesektoren. Uddannelsen giver lærerne en bedre faglig forståelse af talentbegrebet; kendskab til at anvende forskellige talentmodeller i det daglige virke; inspiration til udformningen af gymnasiets talentstrategi og kompetence til at løfte den lokale indsats for talentfulde gymnasieelever.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2015 - august 1, 2015

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Uffe Svegaard, uffe@sciencetalenter.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content