SMIL-(E)

SMIL-(E) var et EU-projekt med titlen ’Skandinaviske Modeller for Innovativ Læring i Europa’. Formålet var at få afdækket, hvad der skulle til for at øge rekrutteringen af studerende, der uddannede sig inden for naturfag, matematik og it.

Projektet havde mere end 40 delprojekter, og der er i projektperioden udviklet mere end 100 forskellige undervisningsforløb og aktiviteter indenfor og på tværs af Danmark, Sverige og Norge.

Projektet havde tre hovedområder: undervisning i uformelle læringsmiljøer, øget læring i anvendelse af IKT (informations- og kommunikationsteknologi) samt øget samarbejde mellem skoler og virksomheder.

Et element i Smil(e) var også ’jobskygning’, hvor undervisere på tværs af landegrænser fulgte hinandens undervisning for at lære af hinanden. Fx besøgte danske lærere en svensk skole og fulgte undervisningen eller en lærer fra denne skole.

Resultaterne fra projektet var, at eleverne var mere motiverede i undervisningen og lærerne udviklede deres praksis sammen gennem kontinuerlig erfaringsudveksling.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 2, 2010 - december 31, 2013

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Niels Bo, nbc@nvhus.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content