Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene

SUN var et langsigtet, skolebaseret udviklingsprojekt, der involverede både lærere i naturfagene, deres faggrupper og skoleledelsen i en integreret proces, rettet mod de deltagende skolers undervisnings- og udviklingskultur.

Det mest fornyende ved projektet var, at det på samme tid inddrog faggrupper og skoleledelse, så ledelsen gav organisatoriske medspil rettet mod faggruppernes og skolernes kapacitet til at varetage egne undervisningsrettede udviklingsprocesser.

I SUN-projektet blev der således afprøvet et nyt koncept for efteruddannelse og skoleudvikling.

Projektets struktur og indhold var baseret på forskning i lærer- og skoleudvikling, og projektet var et forsøg på at implementere nogle internationale idéer i en dansk gymnasiesammenhæng. I løbet af projektet ændrede det sig på baggrund af de indhøstede erfaringer.

Perspektivet blev udvidet, således at projektet i sine to sidste år også omfattede skolernes ledelse og tillige fik ekstra fokus på faggruppekoordinatorernes rolle.

Praktisk information

Projektstart/Periode

december 1, 2013 - juni 30, 2018

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Carl P. Knudsen, carl.p.knudsen@skolekom.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra 5-9 år ved oprettelse af MiniMakerLabs og lånekasser.
Skip to content