SGE projekt

Erhvervsuddannelsers (EUD) værksteder og faglokaler kan tilbyde andre muligheder for at arbejde undersøgende i naturfag end grundskolers naturfagslokaler. Dette skaber muligheder for at øge motivationen blandt grundskoleelever for at uddanne sig og arbejde indenfor natur, teknik og sundhed.

Projekt ’Science samarbejde mellem grundskoler og EUD’ udnyttede disse muligheder til at udvikle undersøgende og praktisk naturfagsundervisning i forbindelse med grundskole-elevers besøg på EUD. Dette skulle understøtte arbejdet med naturfag i grundskolen, som primært arbejder ud fra et konstruktivistisk syn, med stor vægt på vekselvirkning mellem teori og praksis med efterfølgende konklusion og perspektivering.

Ved at arbejde sammen med erhvervsuddannelserne blev perspektiveringen til erhvervslivet tydeligere for eleverne, de kan pludselig se hvor tingene kan bruges ”ude i det virkelige liv”. Eleverne bliver på erhvervsskolerne også opmærksomme på, hvor vigtige de naturvidenskabelige arbejdsmetoder de lærer, er for deres videre uddannelse.

Praktisk information

Projektstart/Periode

november 1, 2011 - november 30, 2012

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Peer Daugbjerg

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content