Semantiske Bølger og Sprogpædagogiske Snegle

En ny tilgang til naturfag, der øger flersprogede elevers deltagelsesmuligheder.

Formålet med projektet er at gøre naturfagsundervisningen vedkommende for særligt flersproglige elever. Dette gøres ved at koble en naturfagsdidaktisk indsats med kombinerede sociologiske og sprogpædagogiske greb, hhv. legitimation code theory (LCT) og en sprogpædagogisk model.

Projektets målgruppe er natur/teknologi (N/T)-lærere på mellemtrinnet og deres elever, studerende på læreruddannelsens N/T-undervisningen og det obligatoriske modul Undervisning af tosprogede elever samt det nationale og internationale forskningsmiljø.

Projektet er inspireret af interventionsforskning og design-based research, hvor den forskningsbaserede viden om LCT, sprogpædagogik og natufagsdidaktik omsættes iterativt til konkrete ændringer af praksis i grundskolens N/T-undervisning på mellemtrinnet. Projektet drives af en gruppe bestående af en projektleder og to medarbejdere, der samarbejder tæt med lærerteams på de deltagende skoler.

I samspil med N/T-lærerne undersøges, tilrettelægges, afprøves og evalueres en ny tilgang til N/T-undervisningen, hvor det naturfaglige indhold gøres tilgængeligt for elever i en gradvis, målrettet bevægelse fra hverdagssprog til fagsprog.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2021 - december 31, 2023

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content