SCOPE

©PIXTASCOPE-projektet undersøger børn og unges science-kapital og afdækker, hvordan den udvikles. Science-kapital dækker over naturvidenskabelig viden, interesse, netværk og generel almen dannelse.

Formålet med SCOPE-projektet er over en 10-årig periode at kortlægge og følge børn og unges interesse for naturvidenskab, og i hvor høj grad de opbygger en science-kapital – altså en naturvidenskabelig dannelse og indsigt. Projektet undersøger, hvilken rolle skoler, familier og kammerater spiller i den sammenhæng, og det undersøger blandt andet, om der er forskelle på udsatte og ressourcestærke familier, samt hvordan børn og unges interesse for naturvidenskab hænger sammen med deres interesse for andre fagområder. SCOPE-projektets formål er at:

  1. Kortlægge danske børn og unges science-kapital (samt uddannelses- og karrierevalg) over tid.
  2. Udvikle et evalueringsredskab, der kan vurdere effekten af naturfagsindsatser.
  3. Etablere et datasæt til forskning i børn og unges science-kapital.
  4. Undersøge udviklingen af børn og unges science-kapital og scienceidentitet, som et samspil mellem forskellige faktorer.

SCOPE-projektet vil fra 2021 til 2027 følge omkring 20.000 elever fra ca. 100 grundskoler, 8.000 elever fra ca. 40 gymnasier og 16.000 erhvervsskole-elever fra 105 erhvervsskoler med henblik på at kunne undersøge forskelle i science-kapital på tværs af aldersgrupper og skoletyper. Projektet indsamler både kvantitative og kvalitative data til undersøgelsen med spørgeskemaer og interviews som centrale værktøjer.

Praktisk information

Projektstart/Periode

november 1, 2019 - december 31, 2029

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Mette Slottved, MeSl@vive.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content