Science Talenter

Science Talenter er en del af Astras tilbud til styrkelse af scienceundervisningen i Danmark.

Science Talenter arbejder for, at alle kommuner og ungdomsuddannelser har tilbud til naturvidenskabelige talenter; at der kommer folkelig og politisk fokus på naturvidenskabelige talenter; og at flere unge starter på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse. Science Talenter fokuserer på 5 overordnede hovedområder, nemlig at inspirere undervisere, at afholde camps og events for unge naturvidenskabelige talenter; at hjælpe med at skabe talentudviklingsmiljøer på landets skoler; at skabe og facilitere netværk for talenterne og at skabe dialog og debat om talentpleje. Science Talenter afholder løbende camps for elever i grundskole og gymnasium og kurser for lærere. Derudover er Science Talenter med til at arrangengere den årlige nationale talentkonference og driver Explonauten, det mobile talentlaboratoruim.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 5, 2009 - august 5, 2009

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Konstitueret talentchef Mie Berggreen Høj, mbh@astra.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.
De gymnasielle faglige foreninger for biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi og matematik samarbejder om årlige nationale olympiske lege i de naturvidenskabelige fag