Science-kommuner

Science-kommuner byggede på idéen om, at børn og unges interesse for naturfag og teknik kan styrkes, hvis alle gode kræfter inden for kommunegrænsen spiller sammen.

I projektet havde 25 danske kommuner etableret sig som Science-kommuner.

Projektet byggede videre på erfaringer fra det veldokumenterede projekt  Science Team K, og efter projektets formelle afslutning arbejdede mange Science-kommuner fortsat for en bedre udnyttelse af naturfagsressourcerne.

Science-kommuner havdepolitisk opbakning til en koordineret naturfagsindsats,kommunale naturfagskoordinatorer der koordinerer alle udviklingstiltag på naturfagsområdet, en naturfagsstrategi med udgangspunkt i kommunens forudsætninger, et netværk af aktører fra formelle og uformelle læringsmiljøer, virksomheder, forvaltninger samt kommunalpolitikere.

Projekt Science-kommuner blev evalueret af Københavns Universitet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 1, 2008 - juli 1, 2011

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Hans Colind Hansen

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.